Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thống kê - toán kinh tế

 

 

Bộ môn Thống kê -Toán kinh tế, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường ĐH Hồng Đức

1.       Bộ môn Thống kê -Toán kinh tế được thành lập tháng 4 năm 2017 theo quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức. Tiền thân của bộ môn là từ Bộ môn Kinh tế và Bộ  môn Tài chính - Thống kê. Hiện nay số lượng CBGV của Bộ môn gồm 9 đồng chí, trong đó đứng đầu là TS. Đỗ Thị Mẫn - Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn, và 6 đồng chí giảng viên, 2 đồng chí cán bộ phụ trách công tác quản sinh, gồm:

1. Đ/c Nguyễn Thị Mai

2. Đ/c Lương Thị Phương Thanh

3. Đ/c Đinh Thị Thu Thủy

4. Đ/c Mai Thị Hồng

5. Đ/c Nguyễn Thị Huyền

6. Đ/c Uông Thị Nga

7. Đ/c Nguyễn Việt Hằng (CB quản sinh)

8. Đ/c Nguyễn Tất Đạt (CB quản sinh)

2. Về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên: Bộ môn có 7 đồng chí giảng viên. Trong đó, Tiến sĩ: 1 đồng chí, Thạc sỹ: 5 đồng chí.

3. Các học phần giảng dạy ở các ngành, bậc đào tạo của khoa

- Lý thuyết mô hình toán kinh tế (3 TC)

- Kinh tế lượng (2 TC và 3 TC)

- Kinh tế dự báo (2 TC)

- Nguyên lý thống kê (2 TC)

- Thống kê doanh nghiệp (2 TC)

- Phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành (2TC)

- Phương pháp nghiên cứu định lượng (2 TC)

4. Các hướng nghiên cứu đã và đang thực hiện của Bộ môn

- Ứng dụng mô hình kinh tế lượng (mô hình hồi quy, mô hình VAR, mô hình VECM, mô hình ARIMA, mô hình Logarit, Probit,…, sử dụng công cụ là phần mềm Excell, SPSS và Eviews trong nghiên cứu kinh tế, tài chính và quản trị kinh doanh.

- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại, lạm phát, GDP, chỉ số thị trường chứng khoán.

- Nghiên cứu chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam, ảnh hưởng của chính sách tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác.

- Vận dụng phương pháp thống kê trong dự báo các chỉ số kinh tế.

- Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Thanh Hóa.

- Sử dụng quỹ môi trường trong khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa.

- Nghiên cứu thực trạng huy động và sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

- Nghiên cứu phát triển du lịch Thanh Hóa.

- Nghiên cứu các kỹ năng và ảnh hưởng của các kỹ năng đến hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên làm việc tại các khách sạn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiềm năng và quyết định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

CBGV bộ môn Thống kê - Toán kinh tế

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing