Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Điền kinh - Thể dục

 

I. THAO GIẢNG DỰ GIỜ

 

 

 

II. HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ môn “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn điền kinh cho sinh viên không chuyên trường Đại học Hồng Đức”

- Các đồng chí CBGV tham gia viết bài: Huấn, Phúc, Vang, Mậu, Ly, Thống.

- Thời gian nộp bài: 14h00 ngày 22 tháng 4 năm 2013.

- Thời gian tổ chức hội thảo: 8h00 ngày 4 tháng 5 năm 2013.

 

 

III. SINH HOẠT CHUYÊN MÔN HỌC THUẬT

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing