Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Lý luận và PP GD GDTC

 KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BỘ MÔN: LL&PP GDTC

 

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên môn, học thuật năm học 2016 - 2017

 

TT

Nội dung sinh hoạt chuyên môn, học thuật

Thời gian

Người  thuyết trình

Địa điểm

Ghi chú

1

Ảnh hưởng và tác dụng của tập luyện TDTT đối với HS tiểu học

9 -10/ 2016

Th.s; Nguyễn Thị Quyên

NĐN

 

2

Trò chơi vận động cho HS tiểu học và phương pháp giảng dạy

11 -12 / 2016

CN. Trương Minh Huấn

NĐN

 

3

Hoạt động ngoại khoá nâng cao chất lượng giảng dạy GDTC1

1-2/ 2017

TS. Lê Trọng Đồng

NĐN

 

4

Các phương pháp giảng dạy trực quan trong giảng dạy kỹ thuật bóng rổ

3-4 /2017

Ths. Hoàng Thế Hoạt

NĐN

 

5

Lựa chọn một số bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả trong tập luyện kỹ thuật ném rổ cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức.

5- 6/ 2017

Th.s Lê Anh Vinh

NĐN

 

 

                                                                         Thanh hóa, ngày 01/ 08/ 2016

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

                                                                               Lê Trọng Đồng


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing