Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin .

- Trưởng bộ môn: TS. Lê Thị Thắm - ĐT: 0917.304.898

- P. Trưởng bộ môn: ThS Nguyễn Phan Vũ – ĐT: 0904.600.768

- Tổng giảng viên: 11, bao gồm:

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Điện thoại

1

Mai Thị Quý

Tiến sĩ

0912 603 834

2

Lê Thị Thắm

Tiến sĩ

0917 730 898

3

Lê Thị Thuỷ

Thạc sỹ

09044709129

4

Nguyễn Thị Hường

Thạc sỹ

0912 881 498

5

Lê Thị Hoài

Thạc sỹ

0974 688 476

6

Nguyễn Thị Chinh

Thạc sỹ

0917 943 801

7

Nguyễn Phan Vũ

Thạc sỹ

0904 600 768

8

Đới Thị Thêu

Tiến sĩ

0946302888

9

Bùi Thị Hằng

Thạc sỹ

0937 571 979

10

Nguyễn Thị Hải Lý

Thạc sỹ

0935 356 271

11

Dư Thị Hương

Thạc sỹ

0976950445

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing