Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

          Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

        -  P Trưởng bộ môn (phụ trách): ThS Vũ Thị Lan

         - P. Trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Tâm

        -  Tổng số giảng viên: 5

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Điện thoại

15

Mai Thị Lan

Thạc sỹ

01687650466

2

Vũ Thị Lan

Thạc sỹ

0935 173 577

3

Lê Thị Hoà

Thạc sỹ

0984 688 760

4

Trịnh Tố Anh

Thạc sỹ

01675052733

5

Nguyễn Thị Tâm

Thạc sỹ

0984722740


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing