Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Bộ môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 - Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Văn Thụ ĐT : 0913042151

- Phó trưởng bộ môn: Nguyễn Thị Ngân. ĐT: 0919. 593.568

- Tổng số giảng viên: 06, bao gồm: 

STT

Họ và tên

Trình độ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Thụ

Tiến sỹ

   0913 042 151

2

Nguyễn Thị Ngân

Thạc sỹ

0919 593 568

3

Lê Thị Anh

Thạc sỹ

0977 043 806

4

Nguyễn Thị Lan Anh

Thạc sỹ

0904 434 168

5

Đặng  Thuỳ Vân

Thạc sỹ

0914 343 283

6

Nguyễn Thị Hồng

Thạc sỹ

0986 360 577

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing