Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 1      - NĂM HỌC 2020 - 2021     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (17/8) 9h00’: P.404 NĐH Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 8 năm 2020. Theo Quyết định số 1187/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/8/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền TT.GDTX
Thứ 4 (19/8) 7h30’: P.404 NĐH Họp đánh giá, phân loại CBVC-LĐ; Thi đua- Khen thưởng năm học 2019-2020 (cả ngày). Hội đồng Thi đua –Khen thưởng trường. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam -P.TCCB; -P.HCTH
Thứ 5 (20/8) 7h30’: P.404 NĐH Họp Ban xây dựng dự thảo Quy định chế độ làm việc với Giảng viên trường ĐH Hồng Đức. Theo Quyết định số 1138/QĐ-ĐHHĐ ngày 03/8/2020 của Hiệu trưởng. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam -P.TCCB
Thứ 6 (21/8) 7h30’: P.404 NĐH Họp góp ý về đề án đào tạo nhân lực Công nghệ thông tin. Ban soạn thảo; BGH, CT HĐ trường, Trưởng các phòng và Kế toán trưởng. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam Ban soạn thảo