Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 36      - NĂM HỌC 2020 - 2021     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 3 (20/4) 7h30’: P.404 NĐH Thẩm định Đề án rà soát, sắp xếp các Bộ môn thuộc đơn vị đào tạo. Theo Thông báo số 43/TB-ĐHHĐ ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng và khách mời. Hiệu trưởng P.TCCB
Thứ 5 (22/4) 14h00’: P.404NĐH Họp Hội đồng Trường. Theo QĐ số 3320/QĐ-UBND, ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và QĐ số 5095/QĐ-UBND, ngày 30/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch HĐ Trường Lê Viết Báu Thư ký HĐ Trường
Thứ 6 (23/4) 14h00’: P.404 NĐH Họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập và đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021. Đại diện: BGH, lãnh đạo các đơn vị: CTHSSV, QLĐT, KHTC, TTGD; Đoàn TN, Hội SV; Kế toán trưởng; đại diện lãnh đạo khoa đào tạo, các Trợ lý Công tác SV. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền P.CTHSSV
Thứ 7 (24/4) 8h00’: P.404 NĐH Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường “ Tác động của môi trường văn hóa đối với sự phát triển của học sinh trung học hiện nay”. Theo Thông báo số 31/TB-ĐHHĐ ngày 05/3/2021 của Hiệu trưởng và khách mời. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai BTC
Chủ nhật (.) . . Ghi chú: - 8h00, thứ 3, ngày 20/4/2021: Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Thành phần: BGH; Chủ tịch HĐ trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị, giảng viên và người học. Địa điểm: Trung tâm TT-TV. - 8h00, thứ 5, ngày 22/4/2021: Họp Ban Tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp năm học 2020-2021. Thành phần: Ban tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi. Địa điểm: 404-NĐH. - 8h00, thứ 5, ngày 22/4/2021: Bốc thăm Giải Bóng bàn, Cờ vua, Điền kinh CBVC-LĐ và SV năm học 2020-2021. Thành phần: Ban tổ chức, Trưởng các đoàn tham gia giải. Địa điểm: Văn phòng khoa GD Thể chất. - 15h00’, thứ 5, ngày 22/4/2021: Họp Ban Chấp hành Hội sinh viên. Thành phần: Ban Chấp hành Hội sinh viên trường. Địa điểm: P.904, NĐH. - 9h00’, thứ 6, ngày 23/4/2021: Họp Ban Thường vụ Đoàn trường. Thành phần: Ban Thường vụ Đoàn trường. Địa điểm: P.904, NĐH. - 8h00, thứ 7, ngày 24/4/2021: Khai mạc Giải Bóng bàn, Cờ vua, Điền kinh CBVC-LĐ và SV năm học 2020-2021. Thành . . . Ghi chú