Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 35      - NĂM HỌC 2018 -2019     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (25/3) 8h00: P. 909, NĐH Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn trường. Chủ tịch CĐ trường VPCĐ
9h00: PM tầng 4-A5, CSC Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - “Ánh sáng soi đường”. BCH Đoàn trường, Bí thư các LCĐ, CĐTT, các thí sinh dự thi và khách mời Bí thư Đoàn trường VP Đoàn
14h00’: P.404, NĐH BTV Đảng ủy làm việc với BTV các đoàn thể. BTV Đảng ủy và BTV Công đoàn, BTV Đoàn trường. Phó Bí thư Đảng ủy - VP ĐU; - Các đoàn thể
Thứ 3 (26/3) 8h00: P.302. NĐH Báo cáo chuyên đề về Biển Đảo, năm 2019. Theo Thông báo số 39-TB/ĐHHĐ ngày 22/3/2019 của Đảng ủy Hải đoàn 128 Hải Quân VP ĐU
14h00: Tiền sảnh, P.302. NĐH Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2019. BCH Đoàn trường; UV BCH, Bí thư các LCĐ, CĐTT; Bí thư, Phó Bí thư, UV BCH các chi đoàn trong toàn trường; Các đồng chí đoàn viên TN ưu tú và khách mời Bí thư Đoàn trường VP Đoàn
8h30’: P.404, NĐH Họp các đơn vị xây dựng kế hoạch tham gia diễn đàn và triển lãm giáo dục Việt Nam tại CHDCND Lào. Đại diện BGH; lãnh đạo các đơn vị: HTQT, QLĐT, TCCB, QLĐT SĐH, TT.GDTX, QLKH&CN, KHTC, HCTH. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.HTQT
Thứ 4 (27/3) 8h00’: P.404, NĐH Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2019. Theo Quyết định số 390/QĐ-ĐHHĐ ngày 18/3/2019 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.QLĐT
8h00’: P.302, NĐH Nói chuyện chuyên đề “990 năm Danh xưng Thanh Hóa”. Theo Thông báo số 06-TB/ĐU ngày 20/3/2019 của Đảng ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - VP ĐU; - VP BTG TU
14h00’: VP CĐ trường Chấm bài Cuộc thi tìm hiểu “990 năm Danh xưng Thanh Hóa”. Ban Chấm thi Theo Quyết định của BTV Đảng ủy. Trưởng ban VP ĐU
Thứ 5 (28/3) 7h30’-8h30’: P.404, NĐH Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Phó Bí thư Đảng ủy - VP ĐU; - P.HCTH
8h30’-10h00’: P.302, NĐH Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn trường. BTV Đảng ủy; BGH; Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể. Phó Bí thư ĐU Đảng ủy - VP ĐU; - P.HCTH
10h00’-11h30’: P.404, NĐH Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ. Toàn thể Ban Chấp hành Đảng ủy Phó Bí thư ĐU Đảng ủy - VP ĐU; - P.HCTH
14h00’: P.404, NĐH Họp lấy ý kiến dự thảo một số quy định về Công tác HSSV tại Trường ĐH Hồng Đức. Theo Quyết định số 239/QĐ-ĐHHĐ ngày 28/02/2019 của Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.CT HSSV
Thứ 6 (29/3) 8h00’: P.302, NĐH Hội nghị tập huấn về “Sở hữu trí tuệ”. Theo Thông báo số 37/TB-ĐHHĐ ngày 20/3/2019 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P. QLKH&CN
14h00’: P.404, NĐH Họp góp ý “Hướng dẫn tổ chức đào tạo hệ liên thông, văn bằng đại học thứ 2 tại Trường ĐH Hồng Đức”. Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: TT.GDTX, QLĐT, TTrGD, ĐBCL&KT, HCTH, KHTC và các khoa đào tạo. Q.Hiệu trưởng Hoàng Nam TT.GDTX
Thứ 7 (.) . . Ghi chú: - 14h00’, thứ 5 ngày 28/3/2019. Khoa KTCN tổ chức cho HSSV nghe báo cáo thời sự năm học 2018-2019. Địa điểm: P.215, nhà A2, CSC. - 19h00’, thứ 5 ngày 28/3/2019. Khoa Ngoại ngữ và Khoa TLGD tổ chức cho HSSV nghe báo cáo thời sự năm học 2018-2019. Địa điểm: P.102, nhà A5, CSC. - 8h00’, thứ 7 ngày 30/3/2019. Bán kết, chung kết và trao giải bóng chuyền HSSV năm học năm học 2018-2019. Địa điểm: Khu Liên hiệp thể thao khoa GDTC. . . . Ghi chú