Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 7      - NĂM HỌC 2019 -2020     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 3 (17/9) 14h00’: P.404, NĐH Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 đợt 3 năm 2019. Theo Quyết định số 1422/QĐ-ĐHHĐ, 09/9/2019 của Hiệu trưởng. P.Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai TT. GDTX
15h30’: P.707, NĐH Họp Ban Chấp hành lâm thời Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức Theo Quyết định số 311/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/3/2019 của Hiệu trưởng Chủ tịch lâm thời Hội Cựu SV - P.CT HSSV; -Hội Cựu SV
Thứ 4 (18/4) 7h30’: P.404 NĐH Hội nghị lãnh đạo trường. Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy. Q.Hiệu trưởng Hoàng Nam - P.TCCB; - P.HCTH
8h30’: P.404 NĐH Hội nghị lãnh đạo trường mở rộng BGH; BCH Đảng bộ; trưởng các đơn vị, đoàn thể trực thuộc. Q.Hiệu trưởng Hoàng Nam P.TCCB, P.HCTH
9h30’: P.404 NĐH Hội nghị lãnh đạo trường. Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy. Q.Hiệu trưởng Hoàng Nam P.TCCB, P.HCTH
13h30’: HT- A7, CS2 Hội nghị cán bộ viên chức. Toàn thể viên chức (chuyên viên, giảng viên đã được tuyển dụng vào viên chức). Q.Hiệu trưởng Hoàng Nam - P.TCCB; - P.HCTH
15h00’: HT- A7, CS2 Hội nghị cán bộ chủ chốt BGH; BCH Đảng bộ; trưởng, phó các đơn vị đoàn thể. Q.Hiệu trưởng Hoàng Nam P.TCCB, P.HCTH
16h00’: HT- A7, CS2 Hội nghị BCH Đảng bộ trường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Bí thư Đảng ủy Hoàng Nam - VP.ĐU; - P.TCCB
17h00’: HT- A7, CS2 Hội nghị lãnh đạo trường Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Đảng ủy. Q.Hiệu trưởng Hoàng Nam - P.TCCB; - P.HCTH
10h00’: P.404, NĐH Làm việc với đoàn Giáo sư, Đại học Zielona Gora. Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HTQT, P.QLKH&CN, P.KHTC, P.HCTH, K.KHXH, K.KHTN và nóm nghiên cứu quang tử. P.Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P. HTQT
Thứ 7 (21/9) 8h00’: P.302, NĐH Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết của Đảng. BGH; BCH Đảng bộ; Ban chi ủy các chi bộ; Bí thư, phó Bí thư chi bộ; Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể cấp trường. Bí thư Đảng ủy VP ĐU
Chủ nhật (22/9) 7h30’: P.302, NĐH Đại hội Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 BTVĐU; BGH; Đại diện lãnh đạo các đơn vị đoàn thể cấp trường; đại diện Hội viên Hội Cựu sinh viên được triệu tập và khách mời Chủ tịch Hội BTC Đại hội
. . Ghi chú: - Từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2019: Các đơn vị tổ chức Hội nghị CBVC-LĐ năm học 2019-2020 (theo công văn hướng dẫn số 191/LT CĐ-ĐHHĐ ngày 12/9/2019 của Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường). - Từ ngày 19,20,21,22/9/2019: Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá chất lượng CTĐT theo TT 04/2016/TT-BGDĐT. Thành phần: Theo QĐ số 1234/QĐ-ĐHHĐ ngày 08/8/2019 và QĐ số 1440/QĐ-ĐHHĐ ngày 11/9/2019 của Hiệu trưởng về CB tham gia lớp tập huấn. Địa điểm: P.116-Nhà A5-CSC. - Cả ngày 21/9/2019 (buổi sáng từ 8h00, buổi chiều từ 14h00): Trao chứng chỉ các lớp Bồi dưỡng theo TCCD nghề nghiệp giáo viên Mầm non, THPT năm 2019. Địa điểm: P.102-Nhà A5-CSC (P. QLĐT). . . . Ghi chú