Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 51      - NĂM HỌC 2017 - 2018     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (16/7) 15h00’: P. 404, NĐH Nhà trường làm việc với GS.TSKH. Cao Long Vân Đại học Zielona Gora, Ba Lan. Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.HT-QT, P.KH-TC, P.TC-CB, P.QT,VT-TB, Khoa KHTN và Bộ môn Vật lý. Hiệu trưởng P.HTQT
Thứ 3 (17/7) 14h00’: P. 404, NĐH Họp tiểu ban Khoa học Nông Lâm Ngư nghiệp, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, thành viên Tiểu ban Khoa học Giáo dục và Quản lý, Thư ký Tòa soạn (Theo quyết định Số 683/QĐ-ĐHHĐ ngày 7/5/2015). Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai TK tòa soạn
Thứ 4 (18/7) 8h00’: P. 404, NĐH Gặp mặt cán bộ nghỉ BHXH (từ tháng 01/2018 - tháng 07/2018). Hiệu trưởng; Đại diện: Đảng ủy, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công; Cán bộ nghỉ hưu. Hiệu trưởng P. TCCB
8h00’: P. 707, NĐH Trao đổi kinh nghiệm về công tác tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá CTĐT với chuyên gia Kiểm định chất lượng giáo dục. Hội đồng tự đánh giá CTĐT SP Tiếng Anh và GD Tiểu học (theo QĐ số 37 /QĐ-ĐHHĐ ngày 11/01/2018 của Hiệu trưởng) và Chuyên gia kiểm định chất lượng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Nam P.ĐBCL&KT
14h00’: P. 404, NĐH Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2018. Theo Quyết định số 649/QĐ-ĐHHĐ ngày 02/5/2018; TP Thanh tra GD. Chủ tịch HĐTS Hiệu trưởng - Ban thư ký - P.QLĐT
Thứ 6 (20/7) 7h30’: P. 302, NĐH Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2015-2020 và 6 tháng đầu năm 2018. BCH Đảng bộ; Các ban chi ủy; Trưởng các đơn vị, đoàn thể cấp trường và khách mời. Bí thư Đảng ủy VP. Đảng ủy