Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 51      - NĂM HỌC 2018 -2019     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (15/7) 14h00’: P.404, NĐH Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 đợt 1 năm 2019. Theo Quyết định số 978/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/6/2019 của Hiệu trưởng. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam TT.GDTX
Thứ 3 ( 16/7) 14h00’: P.909, NĐH Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường. Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn trường Chủ tịch VP CĐ trường
Thứ 5 (18/7 ) 7h30’: P.404, NĐH Hội nghị xây dựng MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL nhà trường năm học 2019-2020. Ban ISO và Ban thư ký ISO nhà trường; Trưởng ban ISO và cán bộ KSTL các đơn vị. Q Hiệu trưởng Hoàng Nam Ban TK ISO trường
Thứ 6 (19/7) 8h00’: P.404, NĐH Kiểm tra công tác bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. ĐT Thanh Hóa. - Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT; Sở GD& - Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: TC-CB; QLĐT, KH-TC, HC-TH, Thanh tra GD. Q. Hiệu trưởng Hoàng Nam - TC-CB; - QLĐT; - KH-TC; - HC-TH
14h00’: P.909, NĐH Họp Ban Chấp hành Công đoàn trường. Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn trường. Chủ tịch CĐ trường VP CĐ trường