Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 23      - NĂM HỌC 2020 - 2021     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 2 (18/1) 14h00’: P.404NĐH Họp rà soát quy hoạch đào tạo giai đoạn 2021-2025. Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị: TCCB, KHTC, QLĐT, QLĐT SĐH và trưởng các khoa. Hiệu trưởng P.TCCB
Thứ 3 (19/1) 8h00’: P.404 NĐH Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Các đồng chí trong BTV Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Bí thư Đảng ủy VP.ĐU
8h30’: P.302 NĐH Hội nghị cán bộ chủ chốt trường. BGH; BCH Đảng ủy; Trưởng, phó các đơn vị, đoàn thể trực thuộc cấp trường; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ. Bí thư Đảng ủy VP.ĐU
10h00’: P.404 NĐH Họp Ban Chấp hành Đảng bộ. Các đồng chí Đảng ủy viên. Bí thư Đảng ủy VP.ĐU
15h00’: P.302 NĐH Đại hội Đại biểu Hội khuyến học Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên thứ Nhất). Đại biểu dự Đại hội và khách mời. Chủ tịch HKH Hoàng Thị Mai BTC
Thứ 4 (20/1) 8h00’: P.302, NĐH Đại hội Đại biểu Hội khuyến học Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phiên chính thức). Đại biểu dự Đại hội và khách mời. Chủ tịch HKH Hoàng Thị Mai BTC
14h00’: P.404 NĐH Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 01 năm 2021. Theo Quyết định số 46/QĐ-ĐHHĐ, ngày 14/01/2021 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng TT.GDTX
15h00’: P.404 NĐH Xét công nhận miễn giảm học phần GDQP-AN, GDTC, chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên LT, VLVH, VB2 tháng 01 năm 2021. Theo Quyết định số 47/QĐ-ĐHHĐ, ngày 14/01/2021 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền -TT.GDTX; -TT.GDQP-AN; -K.GDTC
Thứ 5 (21/1) 8h00’: P.302 NĐH Phổ biến kế hoạch tổ chức và quản lý LHS Lào trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị: HTQT, CTHSSV, QT-VTTB, Ban QLNT, Đoàn TN và toàn thể LHS Lào. Phó Hiệu trưởng Hoàng Thị Mai P.HTQT
14h00’: P.404 NĐH Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường. Theo Quyết định số 2350/QĐ-ĐHHĐ, ngày 25/12/2020 của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng P.QLKH&CN
Thứ 6 (22/1) 8h00’: P.404 NĐH Xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên LT, VLVH, VB2 đợt tháng 01 năm 2021. Theo Quyết định số 2306/QĐ-ĐHHĐ, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền TT.GDTX
Thứ 7 (23/1) 8h00’: HT lớn Triển khai công tác thực tập sư phạm năm học 2020-2021. Đại diện BGH; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng QLĐT; đại diện lãnh đạo khoa và trợ lý nghiệp vụ các khoa có sinh viên thực tập; (GD mầm non, GD Tiểu học, GD Thể chất, KH Xã hội, KH Tự nhiên, Ngoại ngữ); Bí thư Đoàn TN và khách mời. Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền P.QLĐT
Chủ nhật (.) . . Ghi chú: - 8h00’, thứ 2, ngày 18/01/2021: Họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ: “Độ linh động của hạt tải điện trong một số cấu trúc vật lý chất bán dẫn hệ hai chiều”. Thành phần: Theo Quyết định số 4877/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; đại diện BGH, các đơn vị liên quan, đại biểu mời. Địa điểm: P.404-NĐH - 8h00’, thứ 3, ngày 19/01/2021: Hiến máu tình nguyện. Thành phần: Đại diện BGH, Trưởng các đơn vị, đoàn thể cấp trường, BCH Đoàn TN, BCH Hội SV, các tình nguyện viên tham gia hiến máu và khách mời. Địa điểm: Hội trường lớn. - 8h00’ thứ 4, ngày 20/01/2021: Họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ: “Biện pháp giáo dục giá trị cho nữ sinh viên CĐ, ĐH ở Thanh Hóa”. Thành phần: Theo Quyết định số 4876/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; đại diện BGH, các đơn vị liên quan, đại biểu mời. Địa điểm: P.707-NĐH. - 19h15’, thứ 5, ngày 21/01/2021: Lễ phát động cuộc thi “Sinh vi . . . Ghi chú