Năm học:    Đơn vị:    Tuần: 

LỊCH TUẦN 6      - NĂM HỌC 2021 - 2022     ĐƠN VỊ - Nhà trường
Thứ Thời gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị Ghi chú
Thứ 3 (21/9) 8h00’: P.404 NĐH Họp xét nâng lương tháng 8,9,10/2021 Hội đồng xét nâng lương trường. Hiệu trưởng P.TCCB
Thứ 4 (.) . . Ghi chú: - Từ ngày 20-26/9/2021, Nhà trường tổ chức cho thí sinh trúng tuyển hệ chính quy xác nhận và nhập học theo KH của Hội đồng tuyển sinh. Địa điểm: Hội trường lớn. - Nhà trường tổ chức ”Tuần sinh hoạt công dân SV” đầu khóa cho SV K24 chính quy nhập học đợt 1/2021 (Theo KH số 227/KH-ĐHHĐ ngày 15/9/2021 và CV số 228/ĐHHĐ-CTHSSV ngày 15/9/2021 của Hiệu trưởng và lịch học). - Ngày 25,26/9/2021, Nhà trường tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng anh cho sinh viên chính quy và sinh viên liên thông. Địa điểm: Tầng 4 - Nhà A6 . . . Ghi chú