STT

Họ tên - Đơn vị

Chức danh

Số điện thoại

Cơ quan

Nội bộ

Nhà riêng

Di động

 

Tổng đài

 

3.910.222

101

 

 

 

Fax

 

3.910.475

 

 

 

1

Ban Giám hiệu

 

 

 

 

 

 

Nguyễn  Mạnh An

Hiệu trưởng

3.910.963

104

3850220

0903.296.502

 

Lê Văn Trưởng

PHT

3.912.756

114

3.910.109

0912.506.419

 

Hoàng Nam

PHT

3.911.313

 

3.859.059

0912.162.824

 

Hoàng Văn Thi

PHT

3.910.868

 

3.911.717

0912.276.373

 

Hoàng Thị Mai

PHT

3.914.829

 

3..855989

0915.188.090

2

Đảng  uỷ

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Hà

TĐU

3.910.076

278

3.725.381

0912.725.381

 

Trịnh Thị Liên

VPĐU

3.911.642

106

3. 710.828

0166.464.0554

3

Công Đoàn

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Song

CTCĐ

3.910.075

107

3.913.523

0984.436.098

 

Đàm Văn Vạn

PCT

 

 

 

0914.403.004

 

Hoả Diệu Thuư

BTV

 

 

 

0916.594.259

4

Đoàn TN, Hội SV

 

 

 

 

 

 

Hoàng Lê Minh

BT

 

 

 

0983.725.357

 

Nguyễn Văn Dũng

PBT

 

 

 

0904.853.099

 

 

 

 

 

 

 

5

Pḥng HCTH

 

 

 

 

 

 

Phạm Chí Công

TP

3.910.833

109

3.755.904

0912 910 952

 

Lê Trọng Thắng

PTP

 

 

 

0917.238.232

6

Pḥng TCCB

 

 

 

 

 

 

Thiều Minh Tú

TP

3.911.834

 

3.911.717

0912.240.929

 

Lại Văn Chính

PTP

 

 

3.721.601

0912.395.960

 

Nguyễn Thị Phương

 

 

 

 

O977.271.078

7

Pḥng Quán lư Đ. tạo

 

 

 

 

 

 

Hoàng Dũng Sỹ

TP

3.914.852

 

3.911.417

0912.786.286

 

Nguyễn Đ́nh Mai

PTP

 

147

 

0912.518.117

 

Đậu Bá Th́n

PTP

 

 

 

0912.483.189

 

Hoàng Văn Quư

 

3.910.619

 

 

0903.235.000

8

Pḥng KHTC

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Giang

TP

3.911.790

 

 

0912.133.135

 

Hoàng Ngọc Ban

PTP

3.910.059

145

3.231.188

0912.240.329

 

Phan Thị Lan

PTP

 

 

 

09.020.422.54

 

Đậu Thị Huệ

 

 

 

 

0979.983.731

9

Pḥng  QLKH

 

 

 

 

 

 

Ngô Chí Thành

TP

 

 

 

0946.681.166

 

Nguyễn Văn Thế

PTP

 

 

 

0912.226.095

  10

Pḥng HTQT

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đ́nh Hải

TP

3.230.078

 

 

0916.671.458

11

Pḥng ĐBCL&KT

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hạnh

TP

3.910.822

 

3.753.379

0983.130.369

 

Nguyễn Hữu Tân

PTP

 

 

3.640.872

0982.331.297

12

Pḥng QT-VTTB

 

2.240.619

 

 

 

 

Hoàng Văn Cao

TP

3.910.315

 

3.911.131

0988.682.597

 

Lê Đức Long

 PTP

3.910.839

237

3.910.032

0904.393.366

 

Bùi Minh Thành

PTP

 

 

 

09.122.530.93

13

Pḥng Thanh tra

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Dung

TP

3.910.812

 

3.910.582

0915.608.269

 

Kiều Thọ Long

PTP

 

 

 

0912.937.529

14

Pḥng CT.HSSV

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Đức

TP

3.910.212

112

3.859.047

0912.162.789

 

Phạm  Văn Hiền

PTP

 

125

 

0918.068.689

15

Khoa KH Xă hội

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hải

TK

3.910.299

119

3.850.157

0912.601.133

 

Nguyễn Quốc Tuấn

PTK

 

 

3.749.595

0984.837.465

 

Hoàng Thị Mai

P.TK

3.910.299

 

3.855.989

0989.198.090

 

Trần Quang Dũng

TBM

 

 

 

0989.091.116

 

Lê Tú Anh

PTBM

 

 

 

0982.273.209

 

Lê Thị Phượng

TBM

 

 

 

0988.181.471

 

Vũ Thanh Hà

PTBM

 

 

 

0912.114.360

 

Mai Thị Hảo Yến

TBM

 

 

 

0984.417.120

 

Vũ Thị Thắng

PTBM

 

 

 

0168.383.414

 

Vũ Quư Thu

TBM

 

 

 

0912.959.135

 

Nguyễn Thị Giang

PTBM

 

 

 

0984.570.556

 

Lê Sỹ Hưng

PTMB

 

 

 

0915.393.070

 

Lê Kim Dung

PTBM

 

 

 

0945.516.169

 

Đào Thanh  Xuân

PTBM

 

 

 

0945.107.544

 

Trịnh Thị Phan

PTMB

 

 

 

0915.244.855

 

Hoàng Thị Tâm

TBM

 

 

 

0982.279.004

 

Mai Văn Tùng

PTBM

 

 

 

0988.884.699

 

Ngô Xuân Sao

PTBM

 

 

 

0988.959.757

16

Khoa KH Tự nhiên

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Thảo

TK

3.910.027

118

3.723.257

0912.506.449

 

Ngô Xuân Lương

PTK

 

 

 

0912.240.475

 

Lê Thị ánh Tuyết

PT K

 

 

 

0943.413.298

 

Đỗ Văn Lợi

PTK

 

 

 

0913.310.390

 

Nguyễn Xuân Thuần

PTBM

 

 

 

0914.413.944

 

Nguyễn Thị Xuân

PTBM

 

 

 

0916.594.258

 

Ng. Thị Kim Liên

PTBM

 

 

 

0915.548.424

 

Lê Thị Thọ

TBM

 

 

3.754.101

0912.582.710

 

Lê Quang Huy

TBM

 

 

 

0943.156.316

 

Phạm Thị Bích Hà

PTBM

 

 

 

0906.052.123

 

Nguyễn Văn Cần

TBM

 

 

 

0912.048.765

 

Nguyễn Mạnh Hùng

PTBM

 

 

 

0912.312.178

 

Trần Thị Hải

TBM

 

 

 

0915.017.980

 

Trịnh Xuân Long

PTBM

 

 

 

0948.391.223

 

Lê Thị Hoa

PTBM

 

 

 

0915.679.727

 

Lê Thị Huyền

TBM

 

 

 

0975.191.339

 

Hà Thị Phương

PTBM

 

 

 

0977.897.606

17

Khoa SP Mầm Non

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hằng

TK

3.910.866

120

3.941.993

0912.162.960

 

Lê Thị Tuyết

PTK

3.910.866

120

3.911.923

0912.943.161

 

Nguyễn Thị Hà Lan

PTK

 

 

 

0912.958.092

 

Tạ Mai Anh

TBM

 

 

 

0915.354.476

 

Doăn Đăng Thanh

TBM

 

 

 

0904.963.157

 

Trịnh Ngọc Khoa

TBM

 

 

 

0912.354.287

 

Trần Cẩm Vân

HT TTH

3.910.926

 

3.750.090

0912.383.839

 

Nguyễn Thị Dung

PHT TTH

3.910.926

 

3.759.972

0987.527.989

18

Khoa SP Tiểu học

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đông

TP

3.910.301

 

3.855.894

0912.475.746

 

Lê Thị Thu B́nh

PT.K

 

 

3.759.534

0912.605.657

 

Đỗ Thị Nguyệt

TBM

 

 

 

0912.133.131

19

Khoa Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thị Thơm

PTK (PTĐV)

3.910.300

122

3.151.828

0945.019.027

 

 Nguyễn Thị Quyết       

PTK

 

 

 

0988.959.757

 

Nguyễn Thị Hồng

TBM

 

 

3.854.707

0915.142.397

 

Trịnh Thị Hằng

PTBM

 

 

 

0978.271.778

 

Trần Minh Trung

PTBM

 

 

 

0915.020.556

 

Vũ Thị Loan

PTBM

 

 

 

0918.439.255

 

Nguyễn Huy Tậu

TBM

 

 

3.750.960

0912.943.347

 

Nguyễn Văn B́nh

PTBM

 

 

 

0983.284.018

20

Khoa KT-CN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khiêm

TK

3..223.309

 

3.850.299

0904.303.421

 

Lê Viết Báu

PTK

 

 

3.641.886

0912.276.151

 

Lê Thị Giang

PTK

 

 

 

0904.988.929

 

Nguyễn Văn Hoá        

TBM

 

 

3.753.366

0912.750.240

 

Mai Thị Hồng

PTBM

 

 

 

0983.851.061

 

Nguyễn Văn Dũng

PTBM

 

 

 

0943.683.669

21

Khoa CN TT&TT

 

 

 

 

 

 

Phạm Thê Anh

TK

 

 

2.250.234

0915.061.624

 

Lê Thị Hồng

PTBM

 

 

 

01685.509.563

 

Lê Văn Quang

PTBM

 

 

 

0912.162.700

 

Trịnh Thị Phú

TBM

 

 

 

0902.097.669

 

Nguyễn Đ́nh Định

PTBM

 

 

 

0948.911.357

 

Lê Thị Hồng Hà

PTMB

 

 

 

0983.760.415

22

Khoa KT-QTKD

 

 

 

 

 

 

LêHoàng Bá Huyền

TK

 

 

3.857.414

0912.222.345

 

Lê Quảng Hiếu

PTK

 

 

3.951.357

0944.525.666

 

Ng. Thị Oanh

TBM

 

 

3.954.035

0983.958.498

 

Ng. Thị Hồng Điệp

PTBM

 

 

3.750.725

0918.095.366

 

Ng.Thị Cẩm Nhung

TBM

 

 

3.910.532

0919.712.532

 

Trần Thị Hoa

PTBM

 

 

 

0915.244.999

 

TrầnThị Thu Hường

PBM

 

 

 

0915.679.669

 

Ng Thị Thu Phương

PTBM

 

 

 

0919.556.248

 

Ng.Thị Thanh Xuân

PTBM

 

 

3.857.443

0912.601.333

 

 

 

 

 

 

 

23

Khoa N-L-NN

 

 

 

 

 

 

Trần Công Hạnh

TK

3.223.307

 

3.724.258

0915.683.788

 

Lê Văn Ninh

 PTK

 

 

3.942.582

0934.291.337

 

Phạm Thanh Hương

PTK

 

 

3.722.534

0903.434.689

 

Nguyễn Minh Đức

TBM

 

 

3.757.747

0904.329.789

 

Bùi Thị Huyền

PTBM

 

 

3.714.580

01667.221.976

 

Tô Thị Phượng

TBM

 

 

3.950.412

0915.244.349

 

Nguyễn Thị Loan

PTBM

 

 

 

0919.079.359

 

Nguyễn Văn Hoan

PTBM

 

 

 

0904.709.963

 

Nguyễn Thị Mai

PTBM

 

 

 

0973.707.586

 

Nguyễn Thị Hương

PTBM

 

 

 

01695.890.256

 

Mai Danh Luân

TBM

 

 

 

0986.723.261

24

Khoa LLCT

 

 

 

 

 

 

Trịnh Duy Huy

TK

3.910.867

126

3.692.505

0912.029.041

 

Mai Thị Quư

PTK

 

 

3.930.204

0912.603.834

 

Lê Văn Minh

TBM

 

 

 

0912.017.411

 

Nguyễn Thị Ngân

TBM

 

 

3.858.603

0915.527.944

25

Khoa GDTC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Toàn

PTK

 

 

3.910.538

0912.582.253

 

Trịnh Thế Bắc

PTK

 

 

3.727.855

0945.018.581

 

Đồng Hương Lan

TBM

 

 

3.722.147

0912.766.519

 

Dương Thị B́nh

PTBM

 

 

 

0984.101.488

 

Nguyễn Xuân Trọng

TBM

 

 

 

0912.812.568

 

Lê Anh Vinh

PTBM

 

 

 

0973.737.234

26

Bộ môn TL-GD

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu Hà

TK

 

 

3.715.517

0912.276.727

 

Dương Thị Thoan

PTK

 

 

 

0904.461.138

 

Ng. Thị Phi

TBM

 

 

3.910.153

0915.951.319

 

Phạm Thị Thu Ḥa

PTBM

 

 

 

0913.003.943

 

Hồ Thị Dung

TBM

 

 

3.859.059

0983.092.602

 

Lê Duy Dược

PBM

 

 

3.643.007

01234.823.357

 

Nguyễn Thị Thanh

PTBM

 

 

 

0982.998.197

27

Khoa Tại chức

 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hiền

TK

 

 

 

0912.275.116

 

Hoàng Quốc Mùi

PTK

 

 

 

09.841.62574

28

Trung tâm TT-TV

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Tùng

PGĐ

3.910.842

 

 

094821.0728

29

Trung tâm GDQT

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đ́nh Hải

 

3.910.869

 

3857993

0916.671.458

 

VP trung tâm

 

6.250.998

 

 

 

30

Trung tâm NC-ƯDKHCN

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Tuấn

PGĐ

3.229.797

 

 

0983.505.675

31

Trung tâm GDQP

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quy

PGĐ

3.256.179

 

3.717.561

0983.942.676

32

TT NCKHXH&NV

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Hải

 

 

3.850.738

0912.786.262

33

Ban QLDAXD

 

 

 

 

 

 

Lê văn Tuấn

TB

3.910.841

240

3.723.976

0913.372.207

 

Lê Ngọc Sê

PTB

 

 

3.910.288

0913.207.368

 

Trịnh Xuân Mai

PTB

 

144

3.960.429

0912.383.565

34

Ban QLNT

 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Vạn

TB

3.913.042

116

6.668.203

0914.403.004

 

Biện Văn Phong

PTB

 

 

 

0912.419.469

35

Ban Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Tư

TB

3.911.840

 

 

0973 461 788

 

Lê Đ́nh Nhàn

PTB

 

 

 

0973.380.899

 

Bảo vệ cổng CS 1

 

3.910.789

 

 

 

 

Bảo vệ cổng khu B

 

3.910.988

 

 

 

 

Bảo vệ cổng CS 2

 

2.240.251

 

 

 

36