Thông báo việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 tại Trường Đại học Hồng Đức          Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Trường Đại học Hồng Đức          Thông báo tuyển sinh đại học đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 - kỳ thi tháng 4 năm 2014 (số 11/TB-ĐHHĐ, ngày 12/2/2014)          Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Đợt I năm 2014           Thông báo kết quả thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2013          Thông báo xét tuyển đợt 3 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Trường Đại học Hồng Đức          Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt I năm 2013           Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt I năm 2013           Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2 Kỳ thi tháng 4 năm 2013 (Số: 29/TB - ĐHHĐ ngày 08/03/2013)           Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học năm 2013 (số 19/TB-ĐHHĐ, ngày 06/02/2013)          

Tin tức - Sự kiện

Tầm nhìn và sứ mạng
Tuyển sinh
đơn vị trực thuộc
số lượt truy cập