Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 – 2024: mở mới các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đáp ứng nhu cầu xã hội

Sáng ngày 03/8/2022, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tổ chức phiên họp về việc mở mới các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ; PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT nhiệm kỳ 2019 - 2024 chủ trì phiên họp.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202208/Images/z3614871938372-4bfa304a3a9bd401b9e89ebb7df028a0-20220803104715-e.jpg

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, PGS. TS. Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận cho ý kiến về việc mở mới 2 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đó là chuyên ngành Quản lý Kinh tế và chuyên ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. PGS. TS. Bùi Văn Dũng cho rằng việc mở mới ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học là nhiệm vụ quan trọng để khẳng định thương hiệu và uy tín của Nhà trường với xã hội, đồng thời, nhằm đa đạng hóa ngành nghề và đáp ứng nhu cầu của xã hội.  

Tại phiên họp, Hội đồng KH&ĐT đã nghe báo cáo kết quả rà soát hồ sơ Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Quản lý kinh tế, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính. Các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc đối với các Đề án mở mới ngành đào tạo trình độ thạc sĩ nêu trên. Các ý kiến đều tập trung vào tiêu chuẩn, điều kiện mở ngành; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy sau đại học, để nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế, hình ảnh của Nhà trường.
 
Media/1_hdu_home/FolderFunc/202208/Images/img-50001-20220803105741-e.jpg

TS. Hoàng Nam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại phiên họp

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202208/Images/img-4980-20220803093659-e.jpg

PGS.TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại phiên họp

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202208/Images/img-4967-20220803093700-e.jpg

ThS. Nguyễn Thị Dung - Trưởng phòng TC - HC - QT phát biểu ý kiến tại phiên họp

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202208/Images/img-4985-20220803093659-e.jpg

TS. Lê Văn Minh - Trưởng khoa LLCT - Luật phát biểu về Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, tư vấn, Hội đồng đã biểu quyết thông qua Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý Kinh tế. Đối với Đề án mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, đề nghị Ban soạn thảo Đề án tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ của Đề án theo đúng tiêu chuẩn, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Media/1_hdu_home/FolderFunc/202208/Images/img-4951-20220803093705-e.jpg

Quang cảnh tại phiên họp

Kết luận phiên họp, PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên Hội đồng; nhấn mạnh những nội dung Hội đồng đã thông qua tư vấn Hiệu trưởng, đồng thời đề nghị phòng chức năng rà soát, lập danh mục các ngành đào tạo sau đại học cần thu hút cán bộ giảng viên trình độ cao để Nhà trường có phương án bổ sung đáp ứng yêu cầu đào tạo./.

BBT website

Tin nổi bật

Tin liên quan

Xem thêm