Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Xem theo tổ, bộ môn:  
Họ và tênĐiện thoạiChức vụEmail
Hoàng Đình Hải0916671458Giám đốchoangdinhhai@hdu.edu.vn
Lê Quang Hùng0918342088Phó Giám đốc phụ trách quản lý đào tạo, các Đề án,lequanghung@hdu.edu.vn
Trịnh Thanh Sơn0912275275Phó Giám đốc phụ trách Hành chính, quản trị vật tưtrinhthanhson@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Huệ0913865739Phụ trách công tác Hợp tác Quốc tế và Tư vấn du họnguyenthihue@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Hằng0916322587Phụ trách kế toán, kiêm hành chính, văn thưnguyenthihang@hdu.edu.vn
Lê Thị Bích Hằng0918045368Tư vấn Tuyển sinh và phát triển các chương trình đlethibichhang@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Thanh Tân0915279343Quản lý Đào tạonguyenthithanhtan@hdu.edu.vn
Đỗ Ngọc Mai0979456977Chuyên viêndongocmai@hdu.edu.vn