Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Xem theo tổ, bộ môn:  
Họ và tênĐiện thoạiChức vụEmail
Phạm Thế Anh0941070715Trưởng khoaphamtheanh@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Tình Cán bộ hành chínhnguyenthitinh@hdu.edu.vn
Mai Ngọc Huyền Trợ lý giáo vụmaingochuyen@hdu.edu.vn
Trịnh Viết Cường0948921740Phó trưởng khoa 
Nguyễn Thế Cường0975008134Phó trưởng khoanguyenthecuong@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Bích Nhật Giảng viên 
Lê Việt Nam Giảng viên 
Lê Diệu Linh Giáo viên thực hànhledieulinh@hdu.edu.vn
Nguyễn Đình Công Giảng viên 
Hoàng Văn Quý Giảng viênhoangvanquy@hdu.edu.vn
Nguyễn Đình Định0948911357 dinhnd77@gmail.com, nguyendinhdinh@hdu.edu.vn
Trịnh Thị Phú0904 470 579Phó trưởng môn KHMTtrinhthiphu@hdu.edu.vn
Lê Thị Hồng Hà0983760415Phó trưởng môn HTTTlethihongha@hdu.edu.vn
Lê Thị Hồng0968961818Phó trưởng môn THƯDlethihong@hdu.edu.vn
Lê Thị Thu Hiền 0977.595.552QLSV, QLPMlethithuhien@hdu.edu.vn
Trịnh Thị Hợp0984.414.994CB QLPMtrinhthihop@hdu.edu.vn
Trần Doãn Minh0906.258.456Giáo viên thực hành trandoanminh@hdu.edu.vn
Đặng Ngọc Tuấn0912.936.834CBQL phòng thực hànhdangngoctuan@hdu.edu.vn
Lê Thị Đình0914.387.591Giảng viêndinhdinhhd@gmail.com; lethidinh@hdu.edu.vn
Lê Đức Thọ0969.26.81.81Giáo viên thực hànhleductho@hdu.edu.vn
12