Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông tin giảng viên
Xem theo tổ, bộ môn:  
Họ và tênĐiện thoạiChức vụEmail
Phạm Công Bình0944512528Giáo vụ khoaPhamcongbinh@hdu.edu.vn
Hà Bình Minh0975760686Giáo vụHabinhminh@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Diệp Ly0945.228.882GV Bộ môn Điền kinh – Bóng chuyềnNguyenthidieply@hdu.edu.vn
Cao Ngọc Thành0915.898.836Giảng viênCaongocthanh@hdu.edu.vn
Ngyễn Văn Toàn 0919073768Trưởng Khoa - Phụ trách khoa GDTC Nguyenvantoan@hdu.edu.vn
Nguyễn Trọng Thống 0912994328GV Bộ môn ĐK-BC, Khoa GDTCNguyentrongthong@hdu.edu.vn
Nguyễn Thị Quyên 0912276799GV Bộ môn ĐK-BCg, Khoa GDTC Nguyenthiquyen@hdu.edu.vn
Hoàng Sỹ Trung0914882981GV Bộ môn ĐK-BC, Khoa GDTCHoangsytrung@hdu.edu.vn
Trịnh Việt Dũng 0913.304.403; CQGiảng viênTrinhvietdung@hdu.edu.vn
Đồng Hương Lan 0912766519Phó trưởng khoa; Trưởng Bộ môn Điền kinh - BC, KhĐonghuonglan@hdu.edu.vn
Dương Thái Bình DĐ: 0984101488 ; Pho truong Bộ môn Điền Kinh-Bóng Chuyềnduongthaibinh@hdu.edu.vn
Trương Minh Huấn 0912582828Giảng viên Truongminhhuan@hdu.edu.vn
Trần Thị Hường 0984424603CB hành chínhTranthihuong@hdu.edu.vn
Lê Trọng Đồng 0988509567GV Bộ môn Điền kinh-Bóng chuyền khoa GDTCLetrongdong@hdu.edu.vn
Hoàng Thế Hoạt 0915.86.11.81GV Bộ môn Cầu Lông-Bóng rổ, Khoa GDTCHoangthehoat@hdu.edu.vn
Vũ Thị Lan 0912162835GV Bộ môn Điền kinh-Bóng chuyền, Khoa GDTC Vuthilan@hdu.edu.vn
Bùi Thị Hiền 0915277695GV Bộ môn Cầu Lông, Khoa GDTCBuithihien@hdu.edu.vn
Lê Anh Vinh 0973737234Phó trưởng Bộ môn Cầu Lông - Bóng rổ, Khoa GDTCleanhvinh@hdu.edu.vn
Nguyễn Duy Hùng 0948051433GV Bộ môn Cầu Lông, Khoa GDTCNguyenduyhung@hdu.edu.vn
Trịnh Văn Bắc 0945018581Phó Trưởng khoa GDTC Trinhvanbac@hdu.edu.vn
12