Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tổ chức liên chi
Tại phiên họp đầu tiên của BCH LCĐ khoa KHTN đã tiến hành phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí
Liên Chi đoàn khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 9 đồng chí. Trong đó có 3 đồng chí là cán bộ, giảng viên và 6 đồng chí sinh viên
Chiều ngày 20/3/2020 chi bộ khoa KHTN đã tổ chức kết nạp cho 2 quần chúng ưu tú: Trần Thị Yến và Lê Thùy Dung thuộc chi Đoàn K19 ĐHSP Toán vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Liên Chi đoàn khoa Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2014-2017 có 13 đồng chí. Trong đó có 4 đồng chí là cán bộ, giảng viên và 9 đồng chí sinh viên
1
Các tin khác