Trường Đại học Hồng Đức nghiệm thu 03 đề tài cấp Bộ

Cập nhật lúc: 03:06 CH ngày 15/01/2021

Ngày 13/01/2021, tại phòng 404, Nhà Điều hành, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài Khoa học và Công nghệ (KHCN) cấp Bộ do Nhà trường chủ trì thực hiện.

TS. Ngô Chí Thành - Trưởng phòng QLKH&CN
đọc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp bộ

          Đề tài KHCN cấp Bộ: "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá" do TS. Lê Quang Hiếu làm chủ nhiệm đã hệ thống hóa và làm rõ thêm lý thuyết về khởi nghiệp, khẳng định khởi nghiệp là hướng đi đúng đắn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của một địa phương, qua đó góp phần hướng tới một nền kinh tế cất cánh. Đồng thời, đề tài cũng đánh giá được thực trạng tình hình khởi nghiệp của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; xây dựng được mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến ý tưởng khởi nghiệp và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp trong sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


PGS. TS. Hoàng Thị Mai - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu
 
GS.TS. Nguyễn Văn Tiến, Học viện Ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng
phát biểu chủ trì buổi nghiệm thu các đề tài KHCN cấp bộ

Với đề tài KHCN cấp Bộ: Đánh giá tác động của dịch vụ tài chính vi mô tới thu nhập và tiêu dùng của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do TS. Lê Huy Chính làm chủ nhiệm lại làm rõ tính tất yếu của Tài chính vi mô (TCVM) trong công cuộc giảm nghèo; đánh giá được thực trạng hoạt động của các tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực trạng cung cấp dịch vụ TCVM, thực trạng hộ nghèo và giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; phân tích được tác động của dịch vụ Tài chính vi mô đến thu nhập và tiêu dùng của hộ nghèo cũng như phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ TCVM của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; đề xuất được các nhóm giải pháp nhằm thu hút hộ nghèo sử dụng dịch vụ tài chính vi mô; giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện tiêu dùng cho các hộ nghèo sử dụng dịch vụ TCVM trên địa bàn nghiên cứu, cũng như các giải pháp nhằm phát triển các TCVM tại Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

 

TS. Lê Quang Hiếu - Trưởng khoa KT - QTKD, Chủ nhiệm đề tài
trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học

Đề tài KHCN cấp Bộ do TS. Lê Thị Minh Huệ làm chủ nhiệm: “Vận dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về kế toán môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất, bao gồm nội dung về kế toán môi trường, tài sản môi trường, nợ phải trả môi trường, chi phí môi trường, thu nhập môi trường và quy trình thực hiện kế toán môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất. Xác định được các nhân tố và mức độ ảnh hưởng đến kế toán môi trường doanh nghiệp sản xuất. Từ đó, đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các Hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ do GS.TS. Nguyễn Văn Tiến đến từ Học viện Ngân hàng làm Chủ tịch Hội đồng, cùng với sự tham gia của các thành viên hội đồng là các nhà khoa học đến từ Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Trường Đại  học Vinh; Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa; Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Công Thương và Trường Đại học Hồng Đức.

 Đánh giá về kết quả của các đề tài KHCN cấp Bộ, các thành viên của các Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện đề tài. Các đề tài đều có sản phẩm vượt trội là đào tạo sau đại học và công bố bài báo trên các tạp chí chuyên ngành. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị các nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để chỉnh sửa, bổ sung giúp cho đề tài được hoàn chỉnh hơn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại, cả 03 đề tài nêu trên đều đạt loại xuất sắc./.

TS. Lê Huy Chính - Phó Trưởng khoa KT - QTKD, Chủ nhiệm đề tài
trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học
 
TS. Lê Thị Minh Huệ - Giảng viên khoa KT - QTKD, Chủ nhiệm đề tài
trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học 
 
 
Các Chủ nhiệm đề tài chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng nghiệm thu

BBT website

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39556798