Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025 họp phiên thứ nhất

Cập nhật lúc: 09:00 SA ngày 22/01/2021

Ngày 21/01/2021, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp phiên thứ nhất với nhiều nội dung được thông qua.

           Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thành lập theo Quyết định số 2350/QĐ-ĐHHĐ  ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trường Trường Đại học Hồng Đức.

 Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng đã bầu Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. TS. Hoàng Văn Thi – Hiệu trưởng Nhà trường được bầu làm Chủ tịch Hội đồng. Trên cơ sở Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Hồng Đức, Chủ tịch Hội đồng đề xuất và các thành viên hội đồng đã thống nhất thông qua bầu 3 Phó Chủ tịch; Trong đó, PGS. TS Hoàng Thị Mai được phân công Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng KH&ĐT.

Cũng tại phiên họp, các thành viên trong Hội đồng đã nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, tư vấn các nội dung do các đơn vị đề xuất liên quan đến các lĩnh vực quản lý đào tạo, Quản lý đào tạo sau đại học, Hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ… Một số nội dung tư vấn chính cho Hiệu trưởng như: Mở thêm các ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp với nhu cầu xã hội; xây dựng phương án tuyển sinh năm 2021; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; xây dựng Trung tâm tiếng Hàn Quốc tại Trường Đại học Hồng Đức; xây dựng quy hoạch đào tạo CBGV giai đoạn 2021 -2025…

 Kết luận phiên họp, TS. Hoàng Văn Thi – Chủ tịch Hội đồng đã tổng hợp những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên trong Hội đồng, đồng thời thống nhất thông qua một số nội dung sau: Mở mới 1 ngành đào tạo thạc sĩ và 2 ngành đại học; dừng tuyển sinh đối với những ngành không hiệu quả; nghiên cứu xây dựng đề án thành lập Trung tâm tiếng Hàn Quốc tại Trường Đại học Hồng Đức; rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức ở các bộ môn và các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát, điều chuyển, sắp xếp CBVC, LĐ phù hợp tình hình chung của Nhà trường và của mỗi đơn vị./.

TS. Hoàng Văn Thi – Chủ tịch Hội đồng kết luận phiên họp
 
TS. Ngô Chí Thành - Trưởng phòng QLKH&CN phát biểu tại phiên họp
 
PGS.TS. Đậu Bá Thìn - Trưởng phòng QLĐT phát biểu tại phiên họp
 
TS. Lê Văn Ninh - Trưởng khoa NLNN phát biểu tại phiên họp
 
TS. Ngô Xuân Lương - Trưởng khoa KHTN phát biểu tại phiên họp

BBT website

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39549881