Kết quả tuyển sinh hệ liên thông, vừa làm vừa học đợt tháng 1 năm 2021

Cập nhật lúc: 02:55 CH ngày 08/02/2021

 - QĐ Trúng tuyển số:  287/QĐ-ĐHHĐ ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. 

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
40013233