Hội nghị giao ban công tác đào tạo và quản lý người học học kỳ II, năm học 2020 – 2021

Cập nhật lúc: 01:52 CH ngày 05/04/2021

Ngày 03/04/2021, Trường Đại học Hồng Đức tổ chứcHội nghị giao ban công tácđàotạo và quản lý người học học kỳ II, năm học 2020 -2021. Tham dự hội nghị có PGS. TS. Lê Hoằng Bá Huyền- Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng các phòng ban chức năng, Trưởng các khoa đào tạo, Trưởng bộ môn, Cố vấn học tập, trợ lý giáo vụ và trợ lý HSSV.

 
Đại biểu tham dự Hội nghị
 

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả công tác đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021; báo cáo hướng dẫn việc thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật CTĐT áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2021 do PGS.TS Đậu Bá Thìn - Trưởng phòng QLĐT trình bày. Báo cáo về công tác đào tạo liên thông văn bằng hai, vừa làm vừa học; dự thảo Quy định về liên kết đào tạo và triển khai bổ sung, điều chỉnh quy định miễn môn học do ThS. Lê Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm GDTX trình bày.Báo cáo kết quả công tác người học, năm học 2020 - 2021, triển khai quán triệt công tác bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp do TS. Phạm Văn Hiền - Trưởng phòng CTHSSV trình bày. Báo cáo công tác tự đánh giá chương trình và khảo thí học kỳ I năm học 2020 -2021 do ThS. Lê Thị Hạnh, Trưởng phòng KĐCL&KT trình bày.Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, quản lý người học, công tác đảm bảo chất lượng và khảo thí, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong học kỳ II, năm học 2020 -2021.

PGS.TS Đậu Bá Thìn - Trưởng phòng QLĐT phát biểu tại Hội nghị
 
ThS. Lê Minh Hiền – Giám đốc Trung tâm GDTX phát biểu tại Hội nghị
 
ThS. Lê Thị Hạnh, Trưởng phòng KĐCL&KT phát biểu tại Hội nghị

Dưới sự điều hành của PGS,TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiếnvề công tác tuyên truyềntư vấn tuyển sinh, các nội dung cần chuyển tải đến thí sinh; quy trình, nội dung hình thức rà soát, chỉnh sửa các chương trình đào tạo; sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tuyển sinh liên thông văn bằng 2, vừa làm vừa học; công tác phối hợp và trách nhiệm của khoa, bộ môn, giảng viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, thực hiện nền nếp dạy học,….; bên cạnh đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo và quản lý người học trong thời gian tới.

PGS,TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Phó Hiệu trưởng Nhà trường
phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền đã ghi nhận những kết quả đạt được của công tác đào tạo và quản lý người học trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Trong trong thời gian tới, Phó Hiệu trưởng yêu cầu thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1) Truyền tải đầy đủ thông tin tuyển sinh các hình thức, trình độ đào tạo trong năm 2021 đến toàn bộ cán bộ, giảng viên và người lao động, người học trong toàn trường để cùng tham gia công tác tư vấn, tuyền truyền tuyển sinh; Hoàn thành việc xây dựng phóng sự “Trường Đại học Hồng Đức đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực theo tinh thần NQ58 của Bộ chính trị” để phục vụ công tác tuyên truyền tuyển sinh; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh năm 2021 (chương trình tư vấn trực tuyến, tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT,…);

2) Các khoa, bộ môn, phòng ban liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp dạy học; tích cực cập nhật, đổi mới phương pháp dạy học, khai thác và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học; thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá,… góp phần hoàn thành các nhiệm vụ năm học 2020-2021.

3) Khoa, bộ môn quản lý chương trình đào tạo thực hiện rà soát, cập nhật điều chỉnh chương trình gắn với việc tự đánh giá, kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các phòng chức năng phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ.

4) Các phòng chức năng nghiên cứu quy chế, quy định mới của Bộ GD&ĐT để triển khai rà soát các quy định về công tác đào tạo, liên kết đào tạo, kiểm tra đánh giá, … phù hợp với điều kiện của Nhà trường áp dụng cho khóa tuyển sinh mới 2021.

5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của người học nhất là trong ký túc xá ở giai đoạn trước, trong thời gian Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

Yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong toàn trường phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lương, hiệu quả trong trong công tác đào tạo và quản lý người học, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chung của Nhà trường./.

BBT website

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
39668908