Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Nữ Giảng viên Khoa NLNN
Nữ Giảng viên Khoa NLNN
Bộ môn Khoa học Đất
Bộ môn Khoa học Đất
Bộ môn Khoa học Cây trồng
Bộ môn Khoa học Cây trồng
Tập thể Cán bộ - Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư Nghiệp
Tập thể Cán bộ - Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư Nghiệp
Play/Pause
Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Năm 2020, Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp - Đại học Hồng Đức tuyển sinh đào tạo năm 2020 với 150 chỉ tiêu gồm 5 ngành đào tạo bậc Đại học theo 03 phương thức: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia; Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở THPT (Xét học bạ); Tuyển thẳng.Điểm mới trong tuyển sinh năm nay là phương thức Xét học bạ chỉ xét 3 kỳ (ky1, 2 năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12).