Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Nữ Giảng viên Khoa NLNN
Nữ Giảng viên Khoa NLNN
Bộ môn Khoa học Đất
Bộ môn Khoa học Đất
Bộ môn Khoa học Cây trồng
Bộ môn Khoa học Cây trồng
Tập thể Cán bộ - Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư Nghiệp
Tập thể Cán bộ - Giảng viên khoa Nông Lâm Ngư Nghiệp
Play/Pause
Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2018 vào Trường Đại học Hồng Đức

Năm 2018, Trường ĐH Hồng Đức sẽ tổ chức xét tuyển theo 2 phương thức: Sử dụng kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018 và sử dụng kết quả học tập 3 năm THPT. Kỳ tuyển sinh năm 2018, Trường ĐH Hồng Đức tuyển sinh 2.190 chỉ tiêu hệ ĐH, CĐ của 4 khối ngành/nhóm ngành đào tạo (trong đó có 1.790 chỉ tiêu ĐH, CĐ và 400 liên thông văn bằng 2 chính quy), gồm: Nhóm ngành đào tạo giáo viên, nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Luật, nhóm ngành Kỹ thuật công nghệ-Công nghệ thông tin-Nông lâm nghiệp và nhóm ngành Khoa học xã hội - nhân văn và hành vi. Đồng thời, năm nay Trường cũng đã được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 3 ngành mới có trình độ ĐH là: Du lịch, Quản lý đất đai và Ngôn ngữ Anh. Đặc biệt, năm 2018, Trường ĐH Hồng Đức tổ chức tuyển sinh 4 ngành đào tạo chất lượng cao trình độ ĐH hệ sư phạm: Toán, Lý, Văn, Sử. Đối với những ngành này, sau khi tốt nghiệp từ loại khá trở lên, sinh viên sẽ được ưu tiên tuyển dụng. Những năm tiếp theo sẽ bổ sung thêm các ngành đào tạo

Thông tin tuyển dụng

Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên hệ chính qui tốt nghiệp ra trường năm 2017

Thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/8/2018 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và kế hoạch số 166/KH-ĐHHĐ ngày 24/9/2018 về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên và chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động có sinh viên tốt nghiệp (SVTN). Nhà trường báo cáo kết quả khảo sát cụ thể như sau:

Các tổ chức đoàn thể
Chưa có dữ liệu