Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết nạp Đảng viên mới
Kết nạp Đảng viên mới
Tiết mục văn nghệ của cán bộ giảng viên chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Tiết mục văn nghệ của cán bộ giảng viên chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Play/Pause
Tuyển sinh năm 2016

Cơ hội nghề nghiệp của sinh viên các ngành nông, lâm, ngư nghiệp

Năm 2016, khoa Nông Lâm Ngư nghiệp trường Đại học Hồng Đức tuyển sinh đào tạo 300 kỹ sư và 35 cử nhân cao đẳng theo cả hai phương thức: sử dụng kết quả điểm thi THPH quốc gia năm 2016 và xét học bạ THPT.

Đại học Nông học

Chương trình đào tạo Đại học Nông học (định hướng công nghệ cao)

Đào tạo kỹ sư nông học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực thực hành và vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác chuyên môn; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động giải quyết được các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, nghiên cứu khoa học...

Đại học Chăn nuôi - Thu y

Chương trình đào tạo Đại học Chăn nuôi, thú y

Đào tạo kỹ sư chăn nuôi thú y có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực thực hành và vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác thuộc lĩnh vực chăn nuôi thú y; có khả năng làm việc độc lập...

Đại học Bảo vệ thực vật

Chương trình đào tạo Đại học Bảo vệ thực vật

Đào tạo kỹ sư Bảo vệ thực vật có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực thực hành và vận dụng hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác chuyên môn; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động giải quyết được...

Đại học Lâm nghiệp

Chương trình đào tạo Đại học Lâm nghiệp

Đào tạo kỹ sư lâm nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có thái độ lao động, sức khoẻ tốt; có kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành, năng lực tự chủ và trách nhiệm về chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực tiễn về bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng...

Đại học Kinh doanh NN

Chương trình đào tạo Đại học Kinh doanh nông nghiệp

Đào tạo cán bộ trình độ đại học Kinh doanh Nông nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng; có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, vật tư ngành trồng trọt

Đại học Nuôi trồng thủy sản

Chương trình đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản

Đào tạo kỹ sư nuôi trồng thủy sản có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn hoàn chỉnh; có năng lực thực hành và vận dụng có hiệu quả các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản....

Cao đẳng Quản lý đất đai

Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản lý đất đai

Đào tạo cử nhân quản lý đất đai có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức cơ sở và chuyên môn ngành Quản lý đất đai; có năng lực thực hành và vận dụng được các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn công tác chuyên môn; có khả năng làm việc độc lập, có thể giải quyết..

Thạc sĩ khoa học cây trồng

Chương trình đào tạo Thạc sĩ khoa học cây trồng

Đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Cây trồng có kiến thức tổng hợp và nâng cao về lĩnh vực sinh học thực vật, điều kiện môi trường sống của cây trồng, cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuật thâm canh trồng; có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật sản xuất các loại cây lương thực, cây công...

Tiến sĩ Khoa học cây trồng

Chương trình đào tạo Tiến sĩ khoa học cây trồng

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Cây trồng có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến và toàn diện về kỹ thuật sản xuất cây trồng; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo, làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật...