Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
aa
aa
aa
aa
1
1
anh 3
anh 3
Play/Pause
Tin tức - Sự kiện

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện công văn số 157/LT CĐ-ĐHHĐ ngày 11 tháng 09 năm 2018 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2018-2019. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, BTV công đoàn trường ĐHHĐ, ngày 25 tháng 10 năm 2018, Trung tâm GDTX long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2018- 2019.