Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
1
1
111
111
anh 3
anh 3
Play/Pause
Giới thiệu chung

Quyết định về việc Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm GDTX trường ĐH Hồng Đức

Ngày 20/7/2016, Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức quyết định Ông Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển đào tạo và hỗ trợ học tập giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016 (QĐ số 2058/QĐ-ĐHHĐ, ban hành ngày 20/07/2016 ).