Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Trường Đại học Hồng Đức trân trọng chúc mừng và thông báo những thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyến sinh hệ liên thông, vừa làm vừa học, VB2 đợt 1-2017 thi ngày 27-28/05/2017 làm thủ tục nhập học và học nội quy, quy chế như sau:
Trường Đại học Hồng Đức thông báo kết quả tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học kỳ thi ngày 27-28/05 năm 2017 như sau:
(Thời gian: từ ngày 27/05/2017 đến ngày 28/05/2017)
TB66/TB-ĐHHĐ V/v điều chỉnh thởi gian, phương thức tuyển sinh đào tạo liên thông vừa làm vừa học và bằng đại học thứ 2 đợt I năm 2017.
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, đại học bằng 2 và liên thông, đợt I năm 2017 trong phạm vi cả nước như sau:
1
Các tin khác