Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đại học hệ LT, VLVH, VB2 đợt 2 năm 2019 như sau:
Trường Đại học Hồng Đức điều chỉnh thông báo số 193/TB-ĐHHĐ ngày 21/12/2018 về việc tuyển sinh hệ LT, VLVH, VB2 năm 2019 như sau:
1
Các tin khác