Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, đại học bằng 2 và liên thông năm 2018 trong phạm vi cả nước:
Trường Đại học Hồng Đức thông báo kết quả tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học kỳ thi ngày 23-24/12 năm 2017 như sau:
Trường Đại học Hồng Đức trân trọng chúc mừng và thông báo những thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyến sinh hệ liên thông, vừa làm vừa học, VB2 năm 2017 thi ngày 25-26/11/2017 làm thủ tục nhập học và học nội quy, quy chế như sau:
Trường Đại học Hồng Đức thông báo kết quả tuyển sinh hệ liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học kỳ thi ngày 25-26/11 năm 2017 như sau:
rường Đại học Hồng Đức trân trọng chúc mừng và thông báo những thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyến sinh hệ liên thông, vừa làm vừa học, VB2 năm 2017 thi ngày 16-17/09/2017 làm thủ tục nhập học và học nội quy, quy chế như sau:
Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học, đại học bằng 2 và liên thông, đợt 2 năm 2017 trong phạm vi cả nước như sau:
1
Các tin khác