Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Mục tiêu chất lượng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên năm học 2015-2016
Cập nhật lúc: 08:12 AM ngày 03/09/2015

      1. Tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 năm học 2014 - 2015 đạt trên 100% chỉ tiêu kế hoạch.

2. Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh đào tạo VLVH, liên thông, văn bằng 2 (thi, chấm thi, sử dụng kết quả, lưu trữ hồ sơ và thực hiện báo cáo…) đúng quy trình, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. 100% kế hoạch dạy học, thực hành, thực tập của chương trình đào tạo được triển khai và kiểm soát đúng quy định; được thực hiện quản lý bằng các phần mềm tin học.

4. 100% kế hoạch thi, chấm thi học phần được kiểm soát; kết quả học tập của sinh viên được công khai và lưu trữ đúng quy định.

5. 100% yêu cầu của người học về công tác đào tạo được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

6. Tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên VLVH, liên thông, văn bằng 2 theo đúng kế hoạch; hoàn thành việc in bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp cho sinh viên trong vòng 45 ngày kể từ ngày thi tốt nghiệp.

7. Mức hài lòng của người học đối với công tác quản lý của khoa đạt từ 80% trở lên; mức hài lòng của CBVC-LĐ trong trường đối với công tác tổ chức, quản lý của khoa đạt từ 85% trở lên; mức hài lòng của CBVC - LĐ trong đơn vị về lãnh đạo đơn vị đạt trên 90%.

8. 100% CBVC-LĐ của đơn vị cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; 100% nội dung chưa phù hợp trong hệ thống được khắc phục./. 

                                                                                                                                               


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing