Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch thi khoa NLNN
Lớp: ĐH Lâm nghiệp K18A; ĐHNH K19A,B (LT).
Các lớp khoa NLNN. Ngày phát hành 18/12/2018.
Các lớp: ĐH Nông học K17A (từ THPT), K19B (từ CĐ)- VLVH; CN thú y K18B (từ CĐ).
Các lớp: ĐH Nông học, ĐH Lâm nghiệp, ĐH CNTY - VLVH
ĐH CNTY K18, K19, ĐH Lâm nghiệp K19 ĐH Nông học K18, K19 (từ THPT,TC,CĐ)
ĐH Lâm Nghiệp k18A, CNTY K18B, Nông học K17A, NH K18B (từ TC, CĐ)
ĐH Nông học K16,17,18B (từ THPT,TC,CĐ)
ĐH Nông học K20A (từ TC,CĐ, THPT), K17A,B (từ TC, THPT), K18B (từ TC,THPT), K19AB(từ THPT,TC,CĐ).
Các lớp ĐHNH K18B (từ THPT), K17B, K16B (từ TC) thi lại, ĐH NH K19A, K18B (từ CĐ), LN K18B. Tổng cộng: 2 LT.
1
Các tin khác