Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thực tập khoa CNTT
Lớp ĐH CNTT K17A LT từ CĐ lên ĐH ( hệ VLVH).
Kế hoạch thực tập ĐH CNTT Năm học 2015-16 (số 173/KH-ĐHHĐ, ngày 01.10.2015).
1
Các tin khác