Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức họp phiên thứ 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Cập nhật lúc: 03:15 CH ngày 14/08/2017

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và đào tạo năm học 2016 - 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Ngày 9/8/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 – 2021 Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 do PGS. TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì phiên họp.

       Tại phiên họp, TS. Nguyễn Văn Thế – Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

 Các thành viên Hội đồng đã thảo luận tích cực, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về việc đánh giá kết quả đạt được, nêu bật những mặt còn hạn chế, tồn tại và chỉ ra nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại đó và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường, đặc biệt là xây dựng các giải pháp tuyên truyền về công tác tuyển sinh trong thời gian tới; Mở thêm các ngành đào tạo đại học và sau đại học phù hợp nhu cầu xã hội; mở một số lớp đào tạo chất lượng cao …

   Kết luận phiên họp, PGS.TS. Nguyễn Mạnh An đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trong năm học 2016 - 2017, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau:

Cần có giải pháp làm tốt công tác tuyển sinh cho năm học 2018 – 2019; Mở thêm các ngành mới, nhất là đối với khoa Khoa học Xã hội và Khoa Khoa học Tự nhiên; Tập trung xây dựng đề án đào tạo giáo viên THPT chất lượng cao để tỉnh phê duyệt;  Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh cho năm 2018, phải thực hiện ngay từ đầu năm học 2017 – 2018; Tư vấn, xây dựng một số chương trình đào tạo tiên tiến, đào tạo chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế.

- Xây dựng các giải pháp tiếp cận các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia và tương đương; Xác định, định hướng các chương trình NCKH trọng tâm của Nhà trường giai đoạn 2017 - 2025; Thành lập một số nhóm nghiên cứu mạnh trong trường; Tư vấn, xây dựng cơ chế, chính sách chuyển đổi giờ dạy sang giờ khoa học...

-  Xây dựng các giải pháp về qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên năm học 2017 - 2018;  Cần có cơ chế, chính sách cơ cấu lại các tổ chức KH&CN công lập của Nhà trường theo định hướng chuyển sang cơ chế tự chủ.../.

                                                                                                                                                 BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39569391