Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả NCKH
Sáng ngày 17/05/2020, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Mô hình lý thuyết ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ của đề tài khoa học cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” do TS. Lê Thị Thu Hà – Trưởng khoa Tâm lý – Giáo dục làm chủ nhiệm đề tài.
Sáng ngày 16/5/2016, hội đồng khoa học khoa Tâm lý – Giáo dục đã tổ chức thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở: “Dạy học môn GDH theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trường Đại học Hồng Đức” của chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh
1
Các tin khác