Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Kết quả NCKH
Sáng ngày 16/5/2016, hội đồng khoa học khoa Tâm lý – Giáo dục đã tổ chức thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở: “Dạy học môn GDH theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trường Đại học Hồng Đức” của chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh
Sáng ngày 16/5/2016, hội đồng khoa học khoa Tâm lý – Giáo dục đã tổ chức thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở: “Dạy học môn GDH theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trường Đại học Hồng Đức” của chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Thanh
1
Các tin khác