Hội thảo khoa học: "Giải pháp chính sách đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư ngoài ngoài ngân sách nhà nước phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”

Cập nhật lúc: 08:07 SA ngày 13/12/2017

Ngày 12/12/2017, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp chính sách đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước (NSNN) phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh với chủ đề “Nghiên cứu giải pháp thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025”, do TS. Lê Hoằng Bá Huyền – Trưởng khoa KT-QTKD làm chủ nhiệm đề tài.

        

TS. Lê Hoằng Bá Huyền - Trưởng Khoa KTQTKD trình bày tóm tắt đề tài tại Hội thảo

         Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng về các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa; Đề xuất được các giải pháp chính sách đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Hội thảo đã nhận được gần 20 bài tham luận khoa học của các nhà khoa học, nhà quản lý, các cán bộ giảng viên trong và ngoài trường. Các báo cáo tham luận đều có hàm lượng khoa học cao, tính mới, sáng tạo, được trình bày theo nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau, tập trung vào các nội dung: Đánh giá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch Thanh Hóa; Thực trạng về các nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa; Đánh giá hiệu quả các chính sách hiện hành có liên quan đến thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa; Dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển du lịch cho địa phương đến năm 2025; Đề xuất cơ chế, chính sách thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

TS. Ngô Chí Thành - Trưởng phòng QLKH&CN phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, sau khi nghe TS. Lê Hoằng Bá Huyền – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt đề tài Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh về “Nghiên cứu giải pháp thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025”, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những nội dung về các tiềm năng, thế mạnh trong phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa; về thực trạng việc huy động vốn đầu tư ngoài NSNN cho phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa; đề xuất các giải pháp thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN dành cho phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa.

 Những ý kiến trao đổi, đề xuất trong tài liệu hội thảo cũng như trong Hội thảo sẽ được nhóm nghiên cứu tổng hợp, chắt lọc đưa vào đề tài “Nghiên cứu giải pháp thu hút vốn đầu tư ngoài NSNN phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025”, giúp cho đề tài được hoàn chỉnh, có chất lượng tốt hơn, góp phần vào sự phát triển có hiệu quả và bền vững của ngành du lịch tỉnh Nhà./.

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39574170