TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC GIA NHẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ “TẠP CHÍ KHOA HỌC VIỆT NAM TRỰC TUYẾN” (VJOL)

Cập nhật lúc: 10:24 SA ngày 09/03/2018

      Từ ngày 25/12/2017, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức chính thức gia nhập trang Thông tin điện tử "Tạp chí Khoa học Việt Nam trực  tuyến" (Vietnam Journals Online, VJOL): http://www.vjol.info/index.php/index/index, trên cơ sở ký kết thỏa thuận giữa Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
      Trước đó ngày 21/12/2017 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức cũng đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế (ISSN) riêng cho cuốn Tạp chí khoa học của Nhà trường xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh, với Mã số:
 
HONG DUC UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE


                                         
ISSN-   

2

5

8

8

1

5

2

3

 
      Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức là cơ quan ngôn luận chính thức của Trường Đại học Hồng Đức có chỉ số ISSN 1859 - 2759, hoạt động theo giấy phép số 14/BTTTT-GPHĐBC ngày 09/01/2009, và Giấy phép số 125/GP-BTTTT, cấp lại ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Hoạt động từ năm 2009 đến nay, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã xuất bản được 42 số tạp chí  bằng ngôn ngữ tiếng Việt và 5 số tạp chí bằng ngôn ngữ tiếng Anh với gần 1.000 bài báo khoa học đa ngành; có định kỳ xuất bản 6 số/năm bằng cả ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Cùng với chất lượng bài đảm bảo, phản biện độc lập, quy trình xuất bản chặt chẽ và uy tín, hoạt động của Tạp chí đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, chất lượng đào tạo của Nhà trường và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Từ tháng 4/2015, Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm công trình cho 4 ngành: Văn học Việt Nam (0-0.5đ), Nông nghiệp - Lâm nghiệp (0-0.5đ), Vật lý (0-0.25đ, 0-0.5 từ năm 2017) và Giáo dục Quản lý (0-0.25đ). Hiện nay, Tạp chí Khoa học Nhà trường vẫn đang tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước hướng tới hội nhập Quốc tế.
      Việc Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức tham gia trang thông tin điện tử “Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến” (VJOL) và Tạp chí Khoa học xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh được cấp chỉ số ISSN riêng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tạp chí Khoa học của Nhà trường từng bước hội nhập quốc tế, tham gia vào các cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học uy tín trong nước, khu vực và quốc tế.
      Trong thời gian tới, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng bài viết, đảm bảo tính khách quan trong phản biện độc lập và thực hiện quy trình xuất bản chặt chẽ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Hồng Đức chào đón các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế tham gia gửi bài và cộng tác nhiệt tình để Tạp chí Nhà trường mang đến độc giả những kết quả, thông tin hữu ích có giá trị khoa học. Bên cạnh đó Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức cũng đề nghị tác giả, nhóm tác giả cam kết về nội dung thông tin toàn văn của bài báo và chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến bản quyền, quyền tác giả đối với nội dung đã được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức để tạp chí Nhà trường ngày càng chất lượng và uy tín.
        Ban trị sự xin trân trọng thông báo./.
 

 

BAN TRỊ SỰ TCKH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 

 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39569417