Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh-Đề án TS riêng
Công văn số 431/ĐHHĐ-QLĐT về việc bổ sung Đề án tuyển sinh năm 2018 cho tuyển sinh ngành Giáo dục thể chất...
Trường ĐH Hồng Đức thông báo mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT đại học, cao đẳng hệ chính quy bổ sung đợt 1 năm 2017 đối với tất cả các ngành đào tạo
TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - năm 2017
1
Các tin khác