Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cơ cấu tổ chức
Cập nhật lúc: 02:57 PM ngày 06/09/2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. TRƯỞNG PHÒNG:

 

 HỌ VÀ TÊN: HOÀNG DŨNG SĨ

 

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành LL&PP dạy học Vật lý

 

Chức vụ: Trưởng phòng

 

Địa chỉ:

 

DĐ: 0912786286

Email: hoangdungsi@hdu.edu.vn


2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 

 HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN HỮU HẬU

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành phương pháp Toán

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Địa chỉ:

DĐ: 0912383342

Email: nguyenhuuhau@hdu.edu.vn


 3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG:

 

 HỌ VÀ TÊN: ĐẬU BÁ THÌN

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Thực vật học

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Địa chỉ:

DĐ: 0912483189

Email: daubathin@hdu.edu.vn


 

CHUYÊN VIÊN PHÒNG

 

1. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: HOÀNG VĂN QUÝ

Học hàm - Học vị: ThS chuyên ngành CNTT

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0915393636

Email: hoangvanquy@hdu.edu.vn


 2. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: LÊ THANH SƠN

Học hàm - Học vị: Cử nhân Tin học

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0949102698

Email: lethanhson@hdu.edu.vn


3. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THÀNH THỨC

Học hàm - Học vị: ThS chuyên ngành Toán giải tích

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0986707536

Email: nguyenthanhthuc@hdu.edu.vn


4. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: LƯU THỊ LAN

Học hàm - Học vị: Cử nhân Tin học

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0913365168

Email: luuthilan@hdu.edu.vn


5. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: TRƯƠNG THỊ HÀ

Học hàm - Học vị: ThS chuyên ngành Thủy sản

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0985966269

Email: truongthiha@hdu.edu.vn


6. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: VŨ THỊ THÚY

Học hàm - Học vị: ThS chuyên ngành CNTT

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0982156246

Email: vuthithuy@hdu.edu.vn


7. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ HẠNH

Học hàm - Học vị: ThS chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0913395253

Email: nguyenthihanh@hdu.edu.vn


8. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN THỊ THỦY 

Học hàm - Học vị: ThS chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0975123655

Email: nguyenthithuy@hdu.edu.vn


9. CHUYÊN VIÊN:

 

 HỌ VÀ TÊN: LÊ VĂN THÀNH

Học hàm - Học vị: TS chuyên ngành Dân số, Tài nguyên và Kinh tế môi trường

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ:

DĐ: 0914.538.666

Email: levanthanh@hdu.edu.vn 

CHI BỘ PHÒNG

 

Có 14 Đảng viên trong đó có: 13 Đảng viên chính thức; 01 Đảng viên dự bị;  

Ban Chi ủy gồm 4 đồng chí:

        -   Bí thư chi bộ: Đ/c Hoàng Dũng Sĩ        

         -  Phó bí thư chi bộ:  Đ/c Nguyễn Kim Tiến

            - Chi Ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Văn Qúy


 

CÔNG ĐOÀN PHÒNG

 -   Chủ tịch CĐ:  ThS. Nguyễn Thị Hạnh

 -    Phó chủ tịch CĐ:  Lê Thanh Sơn

 -    Ủy viên CĐ:  Nguyễn Thị Liên

 


 

THÔNG TIN CÁN BỘ PHÒNG

 

 

 

Tổng số CBCV:

 

 

12 (gồmnam, 5 nữ) 

 

Tiến sĩ:

 

3

 

Nghiên cứu sinh:

 

 

1 (1 nước ngoài)

 

Thạc sĩ:

 

5

 

Học cao học:

 

 2

 

Cử nhân:

 

2

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Các tin mới hơn:
  •  Giới thiệu chung

  • Các tin cũ hơn:
  •  Liên hệ