Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
QUY CHẾ QUẢN LÝ BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, VĂN BẰNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CHỨNG CHỈ CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
Cập nhật lúc: 11:12 AM ngày 06/05/2017
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 Xem chi tiết thông tư và quy chế tại đây


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing