Hội thảo khoa học: “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay”

Cập nhật lúc: 10:16 SA ngày 09/04/2018

Ngày 7/4/2018, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay”. Tham dự hội thảo có PGS.TS. Hoàng Thị Mai – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng; các tác giả có bài tham luận; lãnh đạo, cán bộ giảng viên và HSSV khoa Lý luận Chính trị - Luật.

 Hội thảo hướng tới mục tiêu tạo ra một diễn đàn trao đổi chuyên môn học thuật giữa các nhà khoa học, các cán bộ giảng viên trong và ngoài trường nhằm công bố, chia sẻ những nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề tăng trường kinh tế, vấn đề bảo vệ môi trường và mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

Ban tổ chức đã nhận được trên 20 bài tham luận của các nhà khoa học, các cán bộ giảng viên trong và ngoài trường. Các bài tham luận tập trung chủ yếu vào 3 chủ đề chính: Nghiên cứu vấn đề tăng trưởng kinh tế bền vững, vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay; Nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và đề xuất một số giải pháp nhằm gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

Tại hội thảo, có 6 báo cáo được trình bày về các vấn đề: “Cơ sở lý luận của mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường” của ThS. Lê Thị Hoài; “Quá trình nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái trong thời kỳ đổi mới” của ThS. Đới Thị Thêu; “Tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường trong sự phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay “ của TS. Lê Thị Thắm; “Tăng trưởng xanh: những thuận lợi và khó khăn cho Việt Nam” của ThS. Nguyễn Thị Chinh; “Quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của ThS. Nguyễn Thị Hồng; “Quan điểm của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay” của ThS. Đặng Thùy Vân.

 Hội thảo cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cán bộ, giảng viên và HSSV liên quan các chủ đề của Hội thảo.  Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Đồng thời, đề xuất được các giải pháp hiệu quả về phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo

TS. Mai Thị Quý - Phó Trưởng Khoa LLCT - Luật phát biểu tại Hội thảo

Các tác giả có bài tham luận trình bày tại Hội thảo

BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39569387