Sơ kết Chương trình Hợp tác phát triển hoạt động khoa học và công nghệ giữa Trường Đại học Hồng Đức và Sở Khoa học & Công nghệ Thanh Hóa

Cập nhật lúc: 12:14 CH ngày 16/04/2018

Ngày 13/4/2018, tại Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình Hợp tác phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) giữa Trường Đại học Hồng Đức và Sở KH&CN Thanh Hóa. Tham dự Hội nghị có TS. Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa; PGS.TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức; Các đồng chí Ban Giám đốc sở KH&CN, Ban Giám hiệu trường Đại học Hồng Đức; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm; Chủ nhiệm các đề tài cấp tỉnh đang thực hiện và đông đảo các cán bộ, giảng viên, chuyên viên của 2 đơn vị.

     Tại Hội nghị, TS. Ngô Chí Thành, Trưởng phòng Quản lý KH&CN, Trường Đại học Hồng Đức đã trình bày báo cáo Sơ kết Chương trình Hợp tác phát triển hoạt động KH&CN giữa trường Đại học Hồng Đức và Sở KH&CN Thanh Hóa 2 năm (2016 -2018). Theo đó, số lượng, chất lượng và tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp Nhà nước do Nhà trường đảm nhận được duy trì và từng bước được nâng cao; Kết quả thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường và thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa. Trong 2 năm qua, trên cơ sở đề xuất các nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên Nhà trường, được sự phối hợp tư vấn, ủng hộ của Sở KH&CN, Trường Đại học Hồng Đức đã được UBND tỉnh giao triển khai thực hiện 17 nhiệm vụ cấp tỉnh (không tính các nhiệm vụ từ các năm trước chuyển sang). Các đề tài, dự án cấp tỉnh được Nhà trường triển khai đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội nhất định, được các ngành và cộng đồng chấp nhận và đánh giá cao. Tiêu biểu có thể kể đến các đề tài, dự án: “Nghiên cứu đánh giá chất lượng sản xuất nông nghiệp, xây dựng hệ thống bản đồ nhu cầu dinh dưỡng cho một số cây trồng chính hằng năm tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa”; Đề tài: “Nghiên cứu chọn tạo giống Ngô lai mới ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu tốt, thích hợp với các vùng trồng ngô tỉnh Thanh Hóa”Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Trắm đen, cá Bỗng và cá Chép V1 trong lồng theo chuỗi giá trị tại các hồ chứa thủy lợi tỉnh Thanh Hóa”; Đề tài: Nghiên cứu những điểm mạnh, điểm yếu của con người Thanh Hóa trong cuộc sống xã hội hiện nay”.v.v… Số lượng cán bộ, giảng viên Nhà trường tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện, thẩm định, nghiệm thu các chương trình, dự án KH&CN cấp tỉnh ngày càng tăng. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN của Nhà trường ngày càng được đầu tư, hiện đại hóa. Hoạt động sở hữu trí tuệ và phát triển các tổ chức KH&CN trực thuộc Nhà trường tiếp tục được triển khai thực hiện…

PGS.TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ phát biểu tại Hội nghị

           Các kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới công tác quản lý của Nhà trường, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hiệu quả đem lại của các đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh đã khẳng định uy tín và vị thế về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hồng Đức trong việc gắn NCKH với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng là trung tâm KH&CN của tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Lê Minh Thông, Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa đã nhấn mạnh những thành quả của 2 đơn vị đạt được trong 2 năm hợp tác phát triển KH&CN. Sở KH&CN sẽ tiếp tục tăng cường sự hợp tác với Nhà trường trong việc tư vấn, định hướng, góp ý, các chương trình, đề tài dự án cấp tỉnh của cán bộ, giảng viên nhà trường đảm bảo bám sát các chương trình KH&CN của tỉnh; Ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Hồng Đức có cơ hội tiếp cận, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm cấp tỉnh, cấp bộ, cấp Nhà nước và tương đương; Số lượng đề tài được giao hàng năm cho Nhà trường đảm bảo ít nhất 20% trong tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Hỗ trợ và làm vai trò cầu nối giữa các nhà khoa học, các tổ chức KH&CN của Nhà trường với các địa phương, các doanh nghiệp đặt hàng, để các cán bộ nghiên cứu và các tổ chức KH&CN nắm bắt được nhu cầu thực tế, gắn kết quả nghiên cứu với đặt hàng ứng dụng; Tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, giảng viên Nhà trường tham gia công tác tư vấn, phản biện, tham gia các Hội đồng khoa học chuyên ngành. Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục hỗ trợ Sở KH&CN trong việc đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực công tác, quản lý của Sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS, TS. Nguyễn Mạnh An, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh Chương trình hợp tác giữa Sở KH&CN và Trường Đại học Hồng Đức đã đạt kết quả tốt theo các nội dung thực hiện chỉ đạo theo thông báo số 66/TB-UBND, ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục tăng cường các đề xuất nhiệm vụ KH&CN, tập trung ưu tiên cho các tổ chức KH&CN trực thuộc Trường, các đề tài, dự án nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Nông Lâm Ngư nghiệp, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ Thông tin truyền thông; Ưu tiên các khoa đào tạo chưa thực hiện đề tài cấp tỉnh; Tăng cường phát triển tiềm lực KH&CN, liên kết, hợp tác xây dựng phòng thí nghiệm; kết nối các phòng thí nghiệm đã có của Trường Đại học Hồng Đức với các phòng thí nghiệm của Sở KH&CN, Chi cục Đo lường Chất lượng; Tăng cường trao đổi thông tin cơ sở dữ liệu KH&CN, hợp tác quốc tế, cơ sở về các chuyên gia trong lĩnh vực KH&CN. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo có quy mô quốc gia, quốc tế, thu hút được đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước tham dự./.

           

TS. Lê Minh Thông, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

           

Toàn cảnh Hội nghị

 BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39574236