Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hoạt động đoàn thể
Thực hiện chỉ đạo của BCH Đoàn trường Đại học Hồng Đức, được sự đồng ý của chi bộ TT GDQPAN. Sáng ngày 28/12/2019 chi đoàn cán bộ TT GDQPAN tổ chức Hội nghị kiện toàn chi đoàn TT nhiệm kỳ 2019-2022, nhằm đánh giá hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019, đề ra phương hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022 có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo chi đoàn và bầu ra Đoàn đại biểu tham dự đại hội Đoàn trường Đại học Hồng Đức lần thứ XX.
1
Các tin khác