Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Lịch thi
Lịch thi kì phụ môn GDQPAN năm học 2018-2019
Lịch thi các lớp K20B2, K19B ĐHGD MN (TC-ĐH), VB2 KT,QTKD năm học 18-19.
Lịch thi lại QP đối với SV K39, K40 CĐ, K20, K21 ĐH đã đăng ký thi lại
Lịch thi QP các lớp K19A ĐHGD MN (TC-ĐH), các ĐH NH, Lâm nghiệp, CNTY- THPT, TC-ĐH
Lịch thi QP các lớp K20 ĐH, K39 CĐ đợt 1, Kỳ 1- Năm học 2018-2019
Lịch thi QP lớp K19 B1, K19B2 ĐHGD Mầm non. Kỳ 2 năm học 2017-2018
Lịch thi QP lớp Nông học -THPT
Lịch thi môn học GDQP-AN các lớp K18ĐH, K37CĐ kỳ I năm học 2015-2016
1
Các tin khác