Nâng cao trách nhiệm thực hiện các quy định sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 01:52 CH ngày 10/09/2018

        Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Trường Đại học Hồng Đức đã đạt được những bước phát triển quan trọng cả về số lượng và chất lượng. Năm học 2018-2019, Nhà trường đang triển khai thực hiện 04 đề tài, dự án cấp Nhà nước, 05 đề tài thuộc quỹ Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), 18 đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ và 22 đề tài, dự án khoa học cấp tỉnh. Cho đến nay Nhà trường đã có trên 300 bài báo quốc tế và gần 200 bài báo nằm trong danh mục ISI, SCOPUS. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động khoa học - công nghệ nói chung và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Hồng Đức nói riêng cũng như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải chú trọng đến vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ trong Nhà trường.

Theo Công ước Stockhom được thông qua ngày 14/7/1967 của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO (World Intellectual Property Organization), tại điều 2, khoản 8 đã quy định: Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; Các buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, các bản ghi âm, ghi hình, các chương trình phát thanh, truyền hình; Các phát minh khoa học, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, chỉ dẫn thương mại, biểu trưng và các sáng chế thuộc mọi lĩnh vực sáng tạo của con người đều có quyền được bảo hộ.

Tại Việt Nam, ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên vào năm 1946, nhà nước Việt Nam đã ghi nhận những quyền cơ bản của công dân liên quan đến quyền tác giả, quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản của công dân, là “nhà nước cam kết bảo vệ quyền lợi của trí thức, tôn trọng quyền tư hữu tư nhân về tài sản”. Tuy nhiên đến năm 2005 Quốc hội khóa XI mới ban hành Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005, được sửa đổi bổ sung theo Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009, và mới nhất năm 2013, Văn phòng Quốc hội đã ban hành văn bản hợp nhất Số 19/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013 về Luật trí sở hữu trí tuệ sửa đổi và bổ sung quy định rõ Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ .

Tại Trường Đại học Hồng Đức, ngay từ những ngày đầu thành lập, Nhà trường đã rất chú trọng đến sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ trong trường. Ngày 10/10/2008, Nhà trường đã ra Quyết định số 1008/QĐ-ĐHHĐ ban hành Quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong trường Đại học Hồng Đức. Đến năm 2016, trên cơ sở rà soát, điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với các quy định mới của các Bộ, Ngành, của Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, ngày 10/11/2016 Nhà trường đã ra Quyết định số 2797/QĐ-ĐHHĐ Ban hành Quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hồng Đức. Bên cạnh đó Nhà trường đã ban hành Quyết định số 1007 ngày 10/10/2008 về Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Hồng Đức. Đến năm 2017, trên cơ sở rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với các quy định của các Bộ, Ngành,  ngày 29/12/2017 Nhà trường đã ban hành Quyết định 2514/QĐ-ĐHHĐ về việc “Quy định Tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hồng Đức”.

Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về khoa học - công nghệ hiện nay, để tránh những vi phạm không đáng có của các nhà khoa học, của cán bộ giảng viên trong quá trình thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ và công bố các kết quả nghiên cứu. Một trong những vẫn đề đặt ra là cán bộ, giảng viên phải nắm rõ Luật cũng như các quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ của Nhà nước và quy định của Nhà trường.

Về phía Nhà trường, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giảng viên về ý nghĩa của việc sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo công ước quốc tế cũng như theo pháp luật của Việt Nam. Bên cạnh đó cần kiểm tra, giám sát các hoạt động về sở hữu trí tuệ thông qua Hội nghị, Hội thảo, tham luận, các báo cáo khoa học, các bài chuẩn bị đăng trên Tạp chí Khoa học của Nhà trường.

Về phía các nhà khoa học, cán bộ giảng viên của Nhà trường cần nâng cao nhận thức về bản quyền và sở hữu trí tuệ, nắm rõ Luật cũng như các quy định về sở hữu trí tuệ. Tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra không đáng có trong các hoạt động khoa học - công nghệ cũng như công bố các kết quả nghiên cứu, gây ảnh hưởng đến cá nhân, đơn vị và Nhà trường. Đồng thời, thông qua cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy, tuyên truyền phổ biến các quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ cho sinh viên, thế hệ công dân tương lai trong quá trình làm việc và lập nghiệp sau này.

Dưới đây là các đường link về Luật và các quy định về sở hữu trí tuệ :

* WIPO. Công ước Stockhom của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới :

http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283854

* Luật sở hữu trí tuệ. 36/2009/QH12. 19/6/2009.

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11727

* Quyết định số 2797/QĐ-ĐHHĐ Ban hành Quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Hồng Đức (xem tại đây).

Phòng Quản lý KH&CN

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39668982