Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4
Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam 21/4
........
........
...............
...............
........
........
.......
.......
....
....
..
..
anh 22
anh 22
anh 2
anh 2
slide
slide
Play/Pause
Tin tức - Sự kiện

TS. Lê Thanh Thủy – Giám đốc Trung tâm TT - TV bảo vệ thành công đề tài cấp bộ

Sáng ngày 29/07/2019, tại Trường Đại học Hồng Đức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Quan hệ ngoại giao và thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thông qua hoạt động của Công ty Đông Ấn Anh (thế kỷ XVII – XIX)” do TS. Lê Thanh Thủy – Giám đốc Trung tâm TT - TV làm chủ nhiệm đề tài.