Trường Đại học Hồng Đức được phê duyệt 7 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019

Cập nhật lúc: 07:49 SA ngày 08/11/2018

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4125/QĐ-UBND về việc phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sẽ được triển khai năm 2019. Trường Đại học Hồng Đức được phê duyệt 07 nhiệm vụ trong tổng số 37 nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh chiếm 18,92% tổng số nhiệm vụ được giao.

 Các nhiệm vụ được phê duyệt lần này tập trung ở các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội, Kinh tế và Nông Lâm Ngư nghiệp. Cụ thể đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo thực hành thí nghiệm về sợi quang gắn với phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế tại trường Đại học Hồng Đức” (TS. Chu Văn Biên – Khoa KHTN) tập trung nghiên cứu về xây dựng mô hình đào tạo thực hành thí nghiệm về sợi quang gắn với định hướng nghiên cứu phát triển tại Đại học Hồng Đức và hợp tác quốc tế. Đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (PGS.TS. Lê Thị Phượng - Khoa KHXH), tập trung nghiên cứu hệ thống các giải pháp nâng cao năng lực lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn ngành học, bậc học cho học sinh THPT phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghệ của quốc gia và các ngành nghệ địa phương Thanh Hóa. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ở vùng ven biển tỉnh Thanh hóa phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội” (TS. Nguyễn Thị Việt Hưng- Khoa KHXH) xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại các vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa theo hướng bền vững. Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nuôi trồng và tiêu thụ thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa” (TS. Lê Thị Minh Huệ - Khoa KT-QTKD) tập trung nghiên cứu các giải pháp phát triển nuôi trồng, tiêu thụ thủy sản vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa. Đề tài “Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo và cận nghèo nông thôn tỉnh Thanh Hóa” (TS. Tôn Hoàng Thanh Huế - Khoa KT-QTKD)  nghiên cứu về thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo và cận nghèo nông thôn tỉnh Thanh Hóa. Đề tài “Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực ứng phó ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (TS. Nguyễn Văn Dũng – Khoa KTCN) nghiên cứu sử dụng các phần mềm chuyên dụng và bản đồ cảnh báo ngập úng bằng cơ sở dữ liệu công nghệ GIS để cảnh báo cho người dân. Đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo và điều khiển một số thông số môi trường ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (ThS. Hoàng Văn Quý – Phòng QLĐT) nghiên cứu phần mềm, hệ thống giám sát, cảnh báo và điều khiển một số thông số môi trường ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh không những góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín của Trường Đại học Hồng Đức trong cộng đồng và xã hội.

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39663001