Chương trình đào tạo giáo viên Phần Lan - Một góc nhìn tham chiếu cho đào tạo giáo viên chất lượng cao ngành Sư phạm Ngữ văn ở trường ĐH Hồng Đức

Cập nhật lúc: 09:10 SA ngày 22/02/2019

Bài viết giới thiệu chương trình đào tạo giáo viên của Trường Đại học Helsinki và phân tích chỉ ra những đặc trưng như là một thế mạnh chủ đạo của đào tạo giáo viên Phần Lan. Qua đó, tác giả đưa ra một vài định hướng tiếp cận cho đào tạo giáo viên chất lượng cao ngành Sư phạm Ngữ văn ở Trường Đại học Hồng Đức. Làm thế nào để tạo nên những người giáo viên xuất sắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? Việc đề xuất các giải pháp được chúng tôi thực hiện trên cơ sở khảo sát chương trình giáo dục phổ thông mới môn Ngữ văn, nghiên cứu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học và tổ chức dạy học chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành sư phạm Ngữ văn đáp ứng Chuẩn đầu ra. (PGS, TS. Lê Thị Phượng (Tạp chí Khoa học Trường ĐH Hồng Đức, số 42/2018)

 Nội dung chi tiết, xin mời theo dõi TẠI ĐÂY

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39569399