Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Chính trị - Tư tưởng
Web.ĐTN - Đó là chủ đề được thảo luận, góp ý tại Hội nghị xin ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX diễn ra tại T.P Hồ Chí Minh ngày 19/3/13.
Hưởng ứng phát động Cuộc thi tìm hiểu "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển" của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Đoàn trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức phát động tham gia tới đất cả các ĐVTN trong toàn trường. Cuộc thi đã tạo được không khí sôi nổi, tích cực tìm hiểu để có nhận thức đúng đắn về lịch sử cũng như về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn trong việc hướng dẫn ĐVTN hướng theo lý tưởng cách mạng cao đẹp, đẩy lùi những tư tưởng tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của Tổ quốc.
Triển khai kế hoạch số: 213 KH/ĐTN ngày 06/10/2010 của BTV Tỉnh Đoàn về việc tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2011, kế hoạch của BCH Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm “80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và hưởng ứng “Năm Thanh niên 2011”, BCH Đoàn trường triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2011 như sau:
Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2010-2011; nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội cho cán bộ đoàn chủ chốt; thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm “80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và hưởng ứng “Năm Thanh niên 2011”, BCH Đoàn trường Đại học Hồng Đức thống nhất tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn- Hội cho cán bộ Đoàn chủ chốt, cụ thể như sau:
Thực hiện công văn số 327/KH-ĐHHĐ ngày 15/12/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tăng cường quản lý đội ngũ nhà giáo”;
1
Các tin khác