Nghiệm thu 2 đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2019

Cập nhật lúc: 09:53 SA ngày 02/05/2019

Sáng 26/04/2019, tại Trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá nghiệm thu 2 đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ.


      Đề tài Định hướng giá trị cho sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa” do TS. Trịnh Duy Huy – Phó Giám đốc Trung tâm GDQP làm chủ nhiệm đề tài; PGS.TS. Trần Đăng Sinh– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

PGS.TS. Trần Đăng Sinh– Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,
Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu 

       Đề tài đã khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức và sự lựa chọn giá trị của sinh viên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; nhận diện được các xu hướng biến đổi định hướng giá trị của sinh viên trong giai đoạn hiện nay, chỉ ra những nguyên nhân của sự biến đổi định hướng giá trị của sinh viên. Qua đó, đề xuất 3 nhóm giải pháp cơ bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục định hướng giá trị cho sinh viên hiện nay, các giải pháp cả ở tầm vĩ mô và vi mô, có tính thiết thực và có tính khả thi cao.

TS. Trịnh Duy Huy - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt tại buổi nghiệm thu

Đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và thử nghiệm hoạt tính kháng HIV và gây độc tế bào ung thư của các chất tách chiết từ vỏ cây Chò nước (Platanus kerrii Gagnep) ở Việt Nam” do TS. Đinh Ngọc Thức – Phó trưởng phòng QLKH&CN làm chủ nhiệm đề tài; PGS.TS. Nguyễn Quốc Vượng, Viện Hóa Sinh biển, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Vượng, Viện Hóa Sinh biển, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 
Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã phân lập được 8 hợp chất từ vỏ cây Chò nước, xây dựng được quy trình tách chiết, phân lập các hợp chất có trong vỏ cây Chò nước; xác định cấu trúc các hợp chất thu được bằng các phương pháp phổ hiện đại, đồng thời đánh giá sơ bộ hàm lượng hợp chất triterpenoid trong vỏ cây Chò nước Việt Nam; thử nghiệm hoạt tính gây độc tế bào của một số loại ung thư và khả năng kháng HIV của một số hợp chất thu được.

TS. Đinh Ngọc Thức - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt tại buổi nghiệm thu

Đánh giá về kết quả của 2 đề tài, cả hai Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của các nhóm nghiên cứu và những kết quả vượt trội của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn cao; làm cơ sở cho những nghiên cứu khác và là nguồn tài liệu phục vụ cho quá trình đào tạo của các trường đại học. Hội đồng nghiệm thu và đại biểu tham dự cũng đã bổ sung, góp ý về một số điểm chưa hoàn thiện trong phần kĩ thuật trình bày văn bản của đề tài để đề tài được hoàn chỉnh hơn.

 Sau khi xem xét, đánh giá các chỉ tiêu của đề tài, cả 2 Hội đồng đều thống nhất nghiệm thu 2 đề tài với kết quả xếp loại đạt./.

 BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39574242