Kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên PGS năm 2019 của HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 03:34 CH ngày 24/07/2019

Nội dung:

Thực hiện Quyết định số 1096/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Tổ đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn PGS tại HĐGSCS Trường ĐH Hồng Đức năm 2019. Tổ đánh giá năng lực ngoại ngữ đã họp để đánh giá năng lực ngoại ngữ cho các ứng viên.

Địa điểm:Phòng 707, Nhà Điều hành - Trường Đại học Hồng Đức

Thời gian: 14h, ngày 22/7/2019.

Thành phần:

- Tổ đánh giá năng lực ngoại ngữ (theo QĐ1096/QĐ-ĐHHĐ);

- Các ứng viên PGS năm 2019;

- Thành viên tham dự: Chủ tịch HĐGSCS, Thư ký HĐGSCS.

Kết quả đánh giá: Cả 5/5 ứng viên PGS năm 2019 đáp ứng yêu cầu về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh.

Cuộc họp bắt đầu vào hồi 14h00, ngày 22/07/2019; kết thúc hồi 15h40 cùng ngày./.

                                                                                                                                               

                                                                                                                    HĐGSCS

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
40013466