Kết quả thẩm định hồ sơ ứng viên PGS năm 2019 tại HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 03:33 CH ngày 24/07/2019

 

Nội dung:

Thực hiện kế hoạch thời gian làm việc của HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức, Hội đồng đã họp phiên thứ 3 để thẩm định hồ sơ ứng viên PGS năm 2019 đăng ký xét tại HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức.

Địa điểm:Phòng 707, Nhà Điều hành - Trường Đại học Hồng Đức

Thời gian: Từ 08h00, ngày 23/7/2019.

Thành phần:

- Các thành viên HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức;

- Thành viên tham dự: Đại diện của HĐGSNN.

Kết quả đánh giá:

- Hồ sơ của 5/5 ứng viên PGS năm 2019 đủ tiêu chuẩn chức danh PGS theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Các tiêu chuẩn về thâm niên giảng dạy, số giờ giảng dạy theo định mức, số bài báo trên tạp chí khoa học có uy tín thuộc danh mục SCIE, số điểm công trình khoa học quy đổi, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu, hướng dẫn học viên cao học đã bảo vệ: Hồ sơ của 5/5 ứng viên đều đáp ứng yêu cầu.

- Các ứng viên đủ điều kiện để trình bày Báo cáo khoa học tổng quan trước HĐGSCS.

Cuộc họp bắt đầu vào hồi 08h00, ngày 23/07/2019; kết thúc hồi 17h00 cùng ngày./.

                                                                                                                                               

                                                                                                                    HĐGSCS

Thông báo

Album

số lượt truy cập
40105003