Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn PGS năm 2019 tại HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 03:29 CH ngày 29/07/2019

Trong các ngày từ 22/7/2019 đến ngày 24/7/2019, HĐGSCS Trường Đại học Hồng Đức đã tiến hành họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư cho các ứng viên đăng ký xét tại Đại học Hồng Đức.

Kết quả xét: Cả 5 ứng viên đăng ký đều đạt tiêu chuẩn PGS theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS. Các ứng viên đủ điều kiện để gửi hồ sơ lên HĐGSNN.

Danh sách các ứng viên đạt tiêu chuẩn PGS đề nghị gửi hồ sơ lên HĐGSNN:

STT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

1

Phạm Thế Anh

PGS

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Đại học Hồng Đức

2

Hoàng Văn Dũng

PGS

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Khoa học máy tính

Đại học Quảng Bình

3

Lê Thị Lệ

PGS

Ngành: Khoa học Trái đất - Mỏ. Chuyên ngành: Địa lý

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

4

Lương Thị Kim Phượng

PGS

Ngành: Vật lý. Chuyên ngành: Khoa học vật liệu

Đại học Hồng Đức

5

Đậu Bá Thìn

PGS

Ngành: Sinh học

Chuyên ngành: Thực vật học

Đại học Hồng Đức

         Danh sách này gồm 05 người./.

                                                                                                                    HĐGSCS

Các tin mới hơn:

Album

số lượt truy cập
40013342