Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Tuyển sinh
Sau khi triển khai thành công lớp MBA khóa I với 46 học viên, Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục triển khai tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa II năm 2016 chương trình liên kết với Trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc với những nội dung sau:
Thực hiện Kế hoạch số 153 /KH-ĐHHĐ ngày 04/9/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức về việc triển khai các lớp tăng cường năng lực Tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.
Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-ĐHHĐ ngày 22/4/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc mở các lớp tiếng Anh giao tiếp cơ bản, tiếng Anh thương mại (BULATS).
Căn cứ nhu cầu về việc đào tạo tiếng Anh giao tiếp quốc tế cơ bản, tiếng Anh cho trẻ em; tiếng anh thương mại (Bulats) và luyện kỹ năng TOEIC, IELTS Quốc tế đối với trẻ em, học sinh sinh viên (HSSV), cán bộ giảng viên (CBGV) Nhà trường cũng như đội ngũ cán bộ các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1677/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Đề án “Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài” tại trường Đại học Hồng Đức;
Để thuận tiện cho học viên đăng ký tham gia Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài" năm học 2012 - 2013
Căn cứ Kế hoạch số 257/KH-ĐHHĐ ngày 30/11/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc tổ chức các lớp tiếng Anh cơ bản và luyện thi TOEIC, IELTS Quốc tế, năm học 2012-2013. Trung tâm Giáo dục quốc tế Trường Đại học Hồng Đức thông báo về việc mở các lớp tiếng Anh cơ bản và luyện thi TOEIC, IELTS, năm học 2012-2013 cụ thể như sau:
Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-ĐHHĐ ngày 06/8/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc tổ chức các lớp kỹ năng tiếng Anh chuẩn bị cho các tạo nguồn khóa 8, Đề án “Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài”, năm học 2012-2013
Căn cứ Quyết định số 1677/2006/QĐ-UBND ngày 15/6/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Đề án “Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài” tại trường Đại học Hồng Đức;
1
Các tin khác