Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Thông báo
Trung tâm Giáo dục quốc tế phối hợp tổ chức thi IELTS vào ngày 12/10/2019
Trung tâm Giáo dục quốc tế trân trọng Thông báo lịch thi cuối kỳ lớp tiếng Anh tổng quát dành cho CBCC tỉnh Thanh Hóa năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-ĐHHĐ ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức về việc mở các lớp tiếng Anh chuẩn quốc tế theo Khung năng lực ngôn ngữ Châu Âu;
Căn cứ Thông báo tuyển sinh các lớp tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu hè năm 2016; Căn cứ danh sách đăng ký thi kiểm tra tiếng Anh theo chuẩn Châu Âu dành cho HSPT hè năm 2016. Trung tâm Giáo dục quốc tế xin thông báo danh sách phòng thi (theo file đính kèm):
Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-ĐHHĐ ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường đại học Hồng Đức về việc mở các lớp tiếng Anh chuẩn quốc tế theo Khung năng lực ngôn ngữ Châu Âu; Trung tâm Giáo dục quốc tế (IEC) thông báo các chương trình Tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm 2016 với nội dung cụ thể như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 153 /KH-ĐHHĐ ngày 04/9/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức về việc triển khai các lớp tăng cường năng lực Tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.
Trung tâm Giáo dục quốc tế, trường Đại học Hồng Đức thông báo về việc mở lớp Tiếng Anh giao tiếp quốc tế cụ thể như sau:
Thực hiện Kế hoạch số 153 /KH-ĐHHĐ ngày 04/9/2015 của Hiệu trưởng trường đại học Hồng Đức về việc triển khai các lớp tăng cường năng lực Tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.
1
Các tin khác