Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức

Cập nhật lúc: 05:10 CH ngày 17/12/2019

Ngày 13/12/2019, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo, do TS. Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

 
Quang cảnh hội nghị

        Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tư vấn cho phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế trong thời gian tới, cụ thể như: Tư vấn quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo ngành/ chuyên ngành theo định hướng ứng dụng, phát huy năng lực người học; tư vấn đổi mới quản lý, phát triển chương trình đào tạo; tư vấn xây dựng các chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đủ điều kiện, có uy tín trong và ngoài nước; Tư vấn tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, có cơ sở thực hành, thực tập nhằm tăng cơ hội việc làm, khai thác nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động đào tạo và NCKH; tư vấn xây dựng chiến lược đào tạo giai đoạn 2021- 2026; Tư vấn mở mới và tuyển sinh các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ; Tư vấn, góp ý Quy định về việc phối hợp trong hoạt động NCKH và phát triển công nghệ giữa trường Đại học Hồng Đức với các đối tác;  Tư vấn các đề tài NCKH cấp bộ năm 2020; Tư vấn Kế hoạch phát triển sản phầm KHCN mang thương hiệu trường Đại học Hồng Đức từ kết quả nghiên cứu.

TS. Hoàng NamBí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường, 
Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT phát biểu kết luận hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, TS. Hoàng Nam, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các thành viên Hội đồng, đồng thời nhấn mạnh tư vấn đối với Hiệu trưởng Nhà trường những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm các điểm chính sau: Tiếp tục định hướng 5 nhóm ngành trọng điểm; xây dựng, mở mới 1 ngành và mở 3 ngành Sư phạm chất lượng cao; trong năm học 2019 - 2020 sẽ  có 8 chương trình đào tạo tự đánh giá và 4 chương trình đào tạo đánh giá ngoài; đối với đào tạo sau đại học thống nhất tuyển sinh luân phiên theo các ngành; tăng cường mở rộng liên kết đào tạo trong và ngoài nước với điều kiện phải đảm bảo tính pháp lý và đạt hiệu quả; thông qua Quy định về việc phối hợp trong hoạt động NCKH và phát triển công nghệ giữa Nhà trường với các đối tác; thống nhất Kế hoạch phát triển 2 sản phẩm mang thương hiệu của Nhà trường và thông qua đề xuất thực hiện đối với 05 đề tài KH&CN cấp bộ năm 2020; tiếp tục rà soát sắp sếp các bộ môn và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát, điều chuyển, sắp xếp CBVC, LĐ phù hợp với tình hình chung của Nhà trường, của mỗi đơn vị và một số nội dung tư vấn khác.

  Các nội dung tư vấn trên của Hội đồng KH&ĐT sẽ trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học công nghệ, chất lượng đào tạo, xây dựng Nhà trường phát triển toàn diện trong giai đoạn hiện nay và thời gian tiếp theo./. 

TS. Ngô Chí Thành - Trưởng phòng QLKH&CN phát biểu tại hội nghị
 
TS. Nguyễn Văn Tiến - Trưởng phòng QLĐT SĐH  phát biểu tại hội nghị
 
PGS. TS. Ngô Xuân Lương - Trưởng khoa KHTN phát biểu tại hội nghị
 
BBT website

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Album

số lượt truy cập
39569449