Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Cán bộ giảng viên Trường ĐH Hồng Đức nhận thưởng vì đạt thành tích trong nghiên cứu KHCN
Cán bộ giảng viên Trường ĐH Hồng Đức nhận thưởng vì đạt thành tích trong nghiên cứu KHCN
Sv Ngữ Văn 2016
Sv Ngữ Văn 2016
Hành trình Địa lý 2015
Hành trình Địa lý 2015
Hành trình Địa lý 2015
Hành trình Địa lý 2015
Hành trình HDV DL 2015
Hành trình HDV DL 2015
Đêm Thơ 2015
Đêm Thơ 2015
Đêm Thơ 2015
Đêm Thơ 2015
Đêm Thơ 2015
Đêm Thơ 2015
Hành trình HDV DL 2015
Hành trình HDV DL 2015
Hội thi: Nhân viên công tác xã hội 2015
Hội thi: Nhân viên công tác xã hội 2015
Hội thi: Theo dòng lịch sử lần thứ 3
Hội thi: Theo dòng lịch sử lần thứ 3
Các đảng viên mới chụp ảnh lưu niệm vs các đại biểu và cấp ủy chi bộ
Các đảng viên mới chụp ảnh lưu niệm vs các đại biểu và cấp ủy chi bộ
Bí thư Chi bộ trao quyết định chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí đảng viên dự bị
Bí thư Chi bộ trao quyết định chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí đảng viên dự bị
Chào mừng 20-11-2013 & công nhận PGS
Chào mừng 20-11-2013 & công nhận PGS
Công nhận chức danh PHÓ GIÁO SƯ
Công nhận chức danh PHÓ GIÁO SƯ
Chào mừng 20-11-2013 & công nhận PGS
Chào mừng 20-11-2013 & công nhận PGS
slide 04
slide 04
Hội diễn văn nghệ chào mừng 20-11-2013
Hội diễn văn nghệ chào mừng 20-11-2013
Cán bộ Giáo viên Khoa KHXH
Cán bộ Giáo viên Khoa KHXH
Play/Pause