Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Đào tạo Đại học
Thực hiện Đề án tuyển sinh hệ chính quy của nhà trường và kế hoạch tuyển sinh năm 2020, khoa Khoa học xã hội, Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2020, như sau:
Ngành đại học sư phạm Ngữ Văn chất lượng cao là 01 trong 04 ngành đào tạo chất lượng cao của Trường đại học Hồng Đức từ năm học 2018-2019. Ngày 02 tháng 04 năm 2018, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 3421/UBND-VX đồng ý chủ trương tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ đề án Đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường đại học Hồng Đức.
Căn cứ Thông báo số 105/TB-ĐHHĐ ngày 06/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy Đợt 1 năm 2018, Nhà trường thông báo tiếp nhận ĐKXT bổ sung Đợt 2
1
Các tin khác