Các tiện ích
Hình ảnh hoạt động
Hội thảo khoa học
Trong tiến trình phát triển kinh tế thế giới, khoa học và công nghệ luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong Văn kiện Đại hội XII, Đảng ta khẳng định: “Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”; “Là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại". Những thập kỷ qua, khoa học Địa lý ngày càng khẳng định vai trò quan trọng và đã có những đóng góp to lớn, thiết thực cho sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước.
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức Hội thảo Quốc gia 2019 với chủ đề “Nghiên cứu & giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam”. Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đăng ký tham dự và viết bài tham gia hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:
Hạn chót nộp bài: 30/10/2018. Thời gian tổ chức: 7-9/12/2018 tại trường ĐHSP Thái Nguyên. Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo: Tiếng Anh
Hạn chót nhận bài: 15/10/2018. Thời gian tổ chức hội thảo: 30/11/2018. Địa điểm tổ chức: Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Để cùng chia sẻ những vấn đề trong phát triển du lịch Việt Nam và trên thế giới trong bối cảnh mới, Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Quốc tế "Du lịch mới: sáng kiến từ địa phương tới quốc tế". Đây là năm thứ ba Khoa Du lịch và Khách sạn, Trường ĐH Kinh tế quốc dân tổ chức HTQT về phát triển du lịch. BTC kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, hoạch định chính sách và kinh doanh du lịch viết bài và tham gia hội thảo.
1
Các tin khác